» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Tware serce jednyj zowitki ze Ujazdu

Niydaleko od Glywic je do Ujazdu, i oba te miejsca uonczoua mocno zawsze mocno wiara, tysz i legyndy o Ujezdzie sie we Glywicach opowiadauo i na odwrot przeca gynau tak samo. Sam je prawie jedna o Ujezdzie:


We Ujezdzie chcieli kedys postowic zamiast klasztora przituek do biedokow, ale co we kozdy dziyn postowiyli murorze, to we nocy jakos bouo zbulone - tak Zodyn niy wiedziou kto to robi. Roz pora karlusow wzionuo sie i cuzamyn we kupie couko nocka chcieli wachowac i obejzec kto to buli ta robota od murorzow. Kajsik kole dwanosty w nocy naroz paczom a sam przijyzdzo czorno karyta ze czornymi konioma, a dryny siedzi jakos na blank czorno obleczono kobiyta - we dugim czornym mantlu ze kapucom, tak co zodyn odniyj gymby widziec niy poradziou. Te karlusy wyskoczyli ale na droga i wszyske zaczli sie przezegnywac, na to sztopuo te konie i dalyj niy poradziouy jechac. Jedyn z tych chopcow spytou sie tyj kobiyty eli to ona to buli te mury. Ono odpedziaua mu na to tak; Jak chcecie coby te mury sie yntlich ostouy, to musi jedna kobiyta ze Ujazdu odniyj blank maluckiego bajtlika zywego dac tam zamurowac. Dugo sie we Ujezdzie niyznodua zodno kobiyta, kero by na to przistoua, aze roz jedna zowitka, keryj bouo Janetzkie, doua, za mocka piyniondzow, odniyj bajtlika, coby go tam murorze zamurowali. Jak juz nogi od tego bajtlika bouy we malcie, to naroz zaczon on godac, a padou tyn ino pora miesionczkow mody bajtliczek tako; "Co je miynksze jak piyrze? Co je suodsze jak cuker? Co je twardsze jak kamiyn?" I zaro som se odpedziou; "Miynksze jak piyrze som kolana od mamy. Suodszo jak cuker je od mamy piers. A twardze jak kamiyn je od mojyj mamy serce."


I jak myslicie postowiyli yntlich te mury abo niy?

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.