» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
O Achimie i Utopku

"Niydaleko starego mosta Zakanauym, prawie tam kaj sie kedys jedna dziouszka i syneczek utopiyli miyszkou se roz jedyn blank stary utopiec, na kerego wszyske godali ajnfach Utopek. Miou on moda kusic bajtli coby sie tam uaziyli toplac we wodzie. Ouma padaua, co jak boua blank mauo i smarkato dziouszka, to go roz nawet uwidziaua jak skoczou do wody i zamiyniou sie we ynta. Inksze godajom co widzieli go i miou zawsze obleczono tako maszkytno czerwono choby cypelmyca, kero wisiaua mu na papla i durch kapaua z niyj woda. Jak sie bouo samym to go szuo podobno niykedy uwidziec jak sie przemiyniou we czerwono ynta, abo jak mu sie chciauo to we konia abo gouymbia. No to miyszkou on tam we trowie zaro kole brzega i kole tego starego mosta. Juz niywiedzieli co z nim zrobic coby sie wykludziou. Roz ale prziszou Zakanau jedyn chop, kerymu bouo Achim i kery miou moda godac durch >>peronie<<, do gospody na piwo i opedziou co u nich we wsi robiyli kej skludziou sie do nich do rzeki jaki utopiec. To je ale juzas blank inkszo geszichta, a godo ona, co utopca cza chycic jak je burza i padze, ino musi byc wiyncyj chopow, bo utopce som fest slizgate i ciynzko je uczimac. Jak je burza i padze to wylazujom te utopce na brzeg i spinajom sie na lipy coby uomac gauynzie. No to jak go juz we tako burza sie chyci, to cza go okryncic sznurom, kero dziouchy muszom uplysc ze bastu ze modyj lipy. On takego sznorka niyporadzi ajnfach urwac i poli go to tak dugo aze blank go spoli i couki sie zrobi suchy. Beztosz tysz jak kajsik kole wody rosnom mode lipy to majom zawsze pouomane gauynzie, to je robota utopcow, one je ze strachu uomiom. A u nos Zakanauym to juz ani jedna lipa kole Kuodki niy rosnie! No ja, inkszo rzecz ze ani bajtlom na mysl niy przidzie tam sie isc kompac i zodyn tysz juz downo utopcow niywidziou. A tyn Utopek to musiou sie dowiedziec chyba, co jedyn Achim we gospodzie uabyndziokom opedziou i som sie straciou, bo zodyn go wiyncyj niy widziou. A tego Achima to niydowno jeszcze szuo we gospodach na coukim Gornym Slonsku trefic, poznocie go potym co durch godo pieron, pieronske abo pieronym. No tosz to by bouo tela".

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.