» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Legynda o wsi Przerycie

Przerycie to pszysiouek Raciborskich Rurd (Groß Rauden). Miyszkou tam kedys´
jedyn chop, kery spszedou swoja dusza djobuowi. Ale kedy zachorowou i sumiynie
kere go szpetnie mynczyuo, ukozauo mu co go czeko we piekle. Skwuli tego
wszystkego pieroon´sko sie z´lynknoou, a ze zauowou tego gyszeftu to chciou
pszijonc´ sakramynt chorych. Od niego baba znaua te djobelske koonszachty chopa i wartko poleciaua do klasztoru w Rdach z pros´boom coby kery mnich
go psziszou wyspowiadac´. Mnich psziszou i jak dowiedziou sie o tym
pieroon´stwie to prynko poleciou do kaplicy klasztorny po Najs´wiyntszy
Sakramynt. Jednak drooga zastawiyu mu djobou i pedziou ze dusza nolezy doo
niego bo za nioom zapuaciyu. Na to mnich odpedziou ze uon mo obowioonzek
walczyc´ o kozdo dusza kero pragnie christusa. Djobou jednak dugo
niyustympowou, az mnich zaproponowou mu ukuad: "Jo ida do klasztoru po
Najs´wiyntszy Sakramynt, a ty w tym czasie poryj dookoua te pole. Jak
skon´czysz do mojego powrotu dusza je twoja jak niy zdoonzysz to moja."
Djobou se pomys´lou takigo grzesznika wyspowiadac´, to bydzie trwauo
napewno cauy tydziyn´ i zabrou sie twardo do rycio, a mnich gipko
poleciou do klasztoru, djobou zapiepszou corous to pryndzyj, pot sie lou
s´niego,slypia mu wylazuy ze wysiuku i wypatrywanio na minicha. Jak jusz
miou niywiela do zrobiynio, rozmazyu sie i wyobrazou se jak to tasko dusza
chorego do piekua W tym moomyncie zjawiyu sie wooz koonny i stanoou wele
dz´wiyrzy chorego. Wyskoczou s´niego mnich, wejzou na djobua, kery jeszcze
roboty niyskoon´czyu. djobou widzoonc ze pszegrou, ze zuosci ciepnoou
uopatoom o ziymia i uciyk do piekua. Dusza byua uratowano. Od tego czasu
ta mauo osada nazywo sie Przerycie. Na te poryte do dzisiej godajoom
"przerytniok". Tyn pieroon tak to piyknie poryu ze bez zima bajtle majoom
uciechy czi miechy ze tych goorkow na szjerach abo soonkach sjyrzdzac´.
Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.