» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Wszyskich S'wiyntych "Zakanauym"

Boua roz „Zakanauym“ kobuiyta keryj umar bajtel. Na Wszyskich Swiyntych
to tak jaj puaczki leciauy ize niyszuo paczec. I tak bouo we kozdy rok.
Roz jyj jedna oumiczka pedziaua, bo sie jyj zol zrobiouo, co w tyn dziyn,
kole dwanostyj w nocy, we kosciele wszyske duszyczki sie zbiyrajom, coby
ze koscioua do groba donsc. No to se ta kobiyta poszua zawczasu do koscioua,
siedua se, i tak kole dwanostyj naroz pironym cizba sie zrobioua i larmo
sroge. To boue te duszyczki kere sie tam trefiouy. A ta kobiyta od niyj
bajtla szuko i szuko i znonsc niy poradzi. Na som koniec paczy, idzie
boroczek tajki mauy i targo dwa kible, ze kerych sie przelywo i wylywo.
Te puaczki kere ona wyslimtaua, wypuakaua i waloua w tych kiblach bouy,
i beztosz on niy poradziou donsc do grobu i wkoncu spokoj miec, i tysz
do nieba wlys. Tak tysz niy slimtejcie nigdy na Wszyskich Swiyntych.
Inkszo ouma godaua roz, co w tyn dziyn wszyske duszyczki ze czyscca na
ziymia sie suazom, coby miec ulga, coby im aby trochea lekszyj bouo aby
na jedyn dziyn. Bez tyn czas som we lesie pod Laband , aje ich richtik
pouno. Poznac to idzie, co one tam som, bo na kozdyj modyj sosniczce
gowa od cigi wisi. Kozdy mo se lepiyj zapamiyntac coby we tyn dziyn
do lasaniyuaziou i ich niy straszou, tych duszyczkow. Kebys tam poszou,
niyusuchliwcu jedyn, a trefiou tako na biouo oblyczono duszyczka, to
niydugo do nich douonczysz. Kaj te duszyczki ino posuchac idzie, ti je
po nocnyj mszy na kirhofie, tam one spiywajom , ale wele pracesji, co
w tyn wieczor idzie, a ptoki wele nich furgajom i tysz spiywajom.
Pamiyntejcie ze to niy ptoki ino duszyczki od umaruych dzieciow.Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.