» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Biouo Dama ze poczty na Dolnych Wauow

Mo Biouo Dama zomek we Toszku i mo jom tysz poczta „na Dolnych Wauow”. Niywierzycie? He, jo tysz niywierzou, ale mom kumpla kery tam robi i mi to opedziou. A je to tak: Jak kery tam bou to musiou tysz merknonc wiela tam je na tyj poczcie siyni, izbow, jaki wielki piyntrowy strych i jako tam je pywnica i wiela je ekow, okyn i drzwiow. To sie ani niy dziwia, co ta Biouo Dama sie tam durch poradzi skryc. Ale nojwazniyjsze zech zapomniou pedziec, tam je tako fajno wielko wieza! A przeca prawie wszyndzie kaj je tako wieza som i duchy. Na tyj poczcie robi tam wpierony ludzi, a miyndzy inkszymi i jedyn karlus ze Laband. Jak mie niy wierzycie to sie go spytejcie, a on wom to opowiy gynau tak samo. No to ta biouo dama nojpryndzyj idzie trefic niy po cmoku i niy po jasnoku, ino gynau kej sie jedne ze drugim trefio. Prawie zawsze smyko sie ta biouo dama we siyni na czecim piyntrze i czasko oknami, abo przicisko na dole na dzwonek. Nojlepiyj je rado roztwiyrac okna i robic durchcug a ku tymu i trocha wyc jak to duchy majom moda wyc. Tyn synek ze Laband juz tam i ze pistoulom lotou i chciou jom chycic, ale zawsze mu uciykua zawczasu. Podobno, ta biouo dama, to je duch od jednyj piyknyj frelki, kero dostaua brif od szaca, w kerym stouo, co on juz mo inkszo. Ta frelka miaua sie tam kajs na tyj wiezy z zolu obwiesic i juz kupa lot tam straszy. Suyszouch ale tysz , co niykere godajom ize je tam duch starego oupy co mo siwo broda, tak ze mozno momy szansa co tam sie tych duchow wiyncyj skludziouo – pieron wiy jak to je naprowdy!Jak byda we Laband to sie dowia wiyncyj i wom tukej tysz wiyncyj opowia. A tera paczcie tam jako, i jak bydziecie na poczcie „na Dolnych Wauow” to pozdrowcie ta Biouo Dama odymie, powiydzcie jyj ajnfach


Pyrsk!

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.