» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Mora co ludzi dusioua

U nos we Laband, tak kajsik miyndzy "Rynkym" a "Zakanauym", boua kedys tako jedna, na kero kozdy godou ajnfach Mora. Mysla, co niy ino u nos we Laband jom znali. Suyszouch o niyj i od inkszych, kere miyszkali blank kaj indziyj. Uonskego czasu miaua ona tako moda przikludzic sie kajs i tak dugo sie szmotlac kole doma, aze jyj kery niydou sznity ze masuym. Ta sznita ze masuym, to je to co tako Mora nojwiyncyj lubi i poczym idzie jom niyroz poznac. Kedys, kej lotauo, kaj ino, pouno Morow, to zaro je szuo poznac po tym, co jak sie takyj jednyj abo drugyj Morze obiecauo tako richtik rubo sznita ze masuym, to zaro ponia prziszua. Tak szuo kedys Mory poznac. Suyszouch ize juzas coniykere trefiyli, we Laband i kole Laband tysz, Mory. No tosz kej sie Mory juzas skludziouy nazod do Laband, i kaj indziyj mozno tysz, to jo wom sam opowia jako to kedys downo poradziyli ludzie tako Mora wyciepnonc furt. Napszod musicie ponsc do piekorza i kupic fajny swojski chlyb. We Laband bou kedys nojlepszy u piekorza na "Prziszowce". Kej juz tyn chlyb kupicie, to idzcie z nim zaro do jakego dobrego gospodorza - we Laband som nojlepsze gospodorze "Zakanauym", i niych on wom ukreje ze niego blank rubo sznita. Potym jak juz mu tysz powiycie poco`scie do niego prziszli, to niych on wom ta sznita posmaruje ze swojskim masuym, takim od odniego od krowy. Na som koniec to juz ino idzcie i zawouejcie na ta Mora, a ona juz zaro wos znondzie. I jak ta Mora od wos ta sznita se weznie, to zaro zaniom idzcie i nasztompnijcie do odniyj sladow. Kej juz to zrobicie, to ta Mora na zicher niy bydzie miec siouy wiyncyj wos dusic, i bydzie paczec sie stracic. Niykere Mory som ale fest frechowne. Kej na tako treficie to musicie pedziec taki konsek:


"Widzisz Moro ty niymiouo
We Jordanie cie niy bouo
Kaj Krystusa downo Krzcili
Kaj Maryjka tysz wodziyli"


Potym to juz i najgorszo Mora sie straci. Niykere, i we Laband, to juz zapomnieli o tym jak sie Mory idzie pozbyc, ale som jeszcze "Zakanauym" oumiczki, kere to pamiyntajom. Niywierzycie?

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.