» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Utopiec ze Kuodki

Utopiec ze Kuodki

U nos we Laband puynie staro "Kuodka". To niyma wielko rzeka, ale we coukim Gornym Slonsku miyszkauo downiyj we niyj nojwiyncyj Utopcow. Dzisiej opowia wom jak to roz bouo ze jedym synkym ze "Zakanau", kery niy wierzou we Utopce. Tosz jedyn roz we lato boua tako hica ize bajtle juz od rana we wodzie sie toplali. Jedyn synek ze kole "Kokotka", poszou se ale konsek dalyj, tam kaj niy bouo zodnego, i legnou we trowie. No tosz kej tak lezou we tyj trowie i suchou jak ciample cwiyrkajom i woda cicho plusko, naroz prziszuo mu do gowy zawouac na Utopca:


"Wassermändel, Wassermändel,
Fang mich doch mit deinem Bändel!"


We tyn czas bajtle we szkole sie po niymiecku uczyli i on znou to jeszcze ze szkouy te pedzynie. No tosz kej tak se przezywou na Utopca, naroz wyskoczou  ze wody taki mauy, ruby i zielony Utopiec ze fest zielonymi slypiymi, i uapnou go zarynka a ciong gibko rajn pod woda. Wystraszony syneczek chciou uciyc, ale juz niy poradziou. Stary szprytny Utopiec chyciou go fest i ciongnou durch a durch pod woda do swojego zomka, kery miou pod wodom, a kery bou couki ze szkua. Synek widziou tyn zomek couy ze szkua i suyszou jak sie stary Utopiec ze niego lacho, ale nic niy poradziou juz zrobic. Stary Utopiec kludziou go juz potym we zomku bez wszyske izby do komory, kero boua blank na koncu, a w keryj stouo pouno byfyji ze szolkami i dzbonkami ponakrywanymi dekliczkami, na kerych bouy ponaklejane papiorki . Na tych papiorkach stouy roztomoite miana, tak tysz stouo tam do przikuadu; Marika, Tedus, Lizbet, Jouzel,Krista, Stanik, Jorgus, itd. usw.  Wszyske te miana czytou nasz biedny wystraszony syneczek i ze strachu niy poradziou ani nic godac, a niykere pamiyntou jeszcze – bouy to miana od bajtli ze kole Laband, kere sie utopiouy we Kuodce. Bouo tych szolkow i dzbonkow tam tela, ize niyszuo by ich ani porachowac.  Jak tyn syneczek paczou z otwartom gymbom po tych szolkach i dzbonkach, to Stary Utopiec wyciong raus odniego duszyczka i tysz zawar jom we jednyj szolce, i postawiou miyndzy inkszymi we ostatnim byfyju. Ciauo od tego syneczka wyciep Stary Utopiec na brzeg kuodki, tam kaj przedtym tyn syneczek lezou we trowie i suchou jak cwiyrkajom ciample i plusko  woda. Ale konsek potym cery od Utopca, kere wszysko kriguy mit, znoduy te ciauo i zaczy slimtac ze zolu, a nojmodszo z nich prziniosuoa szolka ze zawartom dryny duszyczkom od tego syneczka, schyloua sie , klynkua we trowie i daua ta duszyczka nazod rajn do ciaua od tego syneczka.  Naroz nosz syneczek ozou i stanou jak obudzony na obie nogi. Paczu wystraszony wszyndzie dookoua co sie stauo, ale zodnego juz niy widziou. Zdowauo mu sie ino, co suyszy jak we wodziczce sie Utopiec plusko, i we strachu blank gibko paczou uciyc furt do dom. No tosz pamiyntejcie ize ze Utopcami niyma szpasu, nawet i dzisiej jak ich sie ino pora ostauo.


Zakanau – staro dzielnica Laband, kero lezy za kanauym(najprzod Kuodnickim a potym Glywickim)
Kokotek – tysz czynsc Laband (dzisiej juz zapomniano nazwa)

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.