» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
V. Potomki od Seta

To je lista potomkow od Adama. Kej Ponboczek zrobiyli czuowieka, to go zrobiyli podobnym do sia. Zrobiyli Ponboczek chopa i kobiyta, pobuogosuawiyli ich i dali im miano „ludzie”, kej ich stworzyli. Adam bou sto czidziysci lot stary to urodziou mu sie synek, podobny do niego choby z obrozka, i dou mu Set. Kej sie Set urodziou , to Adam zou jeszcze osiymset lot i miou jeszcze synkow a cery. Cuzamyn do kupy bou Adam dziewiyncset czidziysci lot stary kej zawar slypia. Set bou sto piync lot stary, to urodziou mu sie synek Enosz. Kej sie urodziou Enosz to Set zou jeszcze osiymset siedym lot i miou synkow a cery. I zawar slypia Set jak bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwanoscie lot stary. Kej Enosz bou juz dziewiyndziesiont, urodziou mu sie synek Kenan. I zou Enasz, po tym kej mu sie Kenan urodziou, osiymset piytnoscie lot i miou synkow a cery. Enasz zawar slypia, to bou cuzamyn do kupy dziewiyncset piync lot stary. Kej Kenan bou siedymdziesiont, to urodziou mu sie Mahalaleel. A po tym kej sie urodziou Mahalaleel zou Kenan osiymset cztyrdziysci lot i miou synkow a cery. A kej Kenan bou juz cuzamyn do kupy dziewiyncset dziesiync lot stary, to zawar slypia. Kej Mahalaleel bou szesdziesiont piync urodziou mu sie synek Jered. A po tym jak sie urodziou Jered zou Mahalaleel jeszcze osiymset czidziysci lot i miou synkow a cery. Kej Mahalaleel bou cuzamyn do kupy osiymset piync a dziewiyndziesiont lot stary, to zawar slypia. Kej Jered bou sto dwa a szescdziesiont lot stary, urodziou mu sie synek Henoch. A po tym kej sie urodziou Henoch, Jered zou osiymset lot i miou synkow a cery.


Jered bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwa a szesdziesiont lot stary , kej zawar slypia. Kej Henoch bou szesdziesiont piync lot stary, urodziou mu sie synek Metuszelach. Henoch po tym kej mu sie urodziou Metuszelach zou fajnie "ze Ponboczkym" czista lot i miou synkow a cery. Cuzamyn do kupy zou Henoch czista piync a szesdziesiont lot. Zou tak Henoch fajnie "ze Ponboczkym" , a potym sie straciou, bo go Pon Bog wziynli do sia. Kej Metuszelach bou sto siedym a osiymdziesiont lot stary, urodziou mu sie Lemek. Po tym kej sie urodziou Lemek, zou Metuszelach siedymset dwa a osiymdziesiont lot, i miou synkow a cery. Metuszelach zawar slypia jak bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dziewiync a szesdziesiont lot stary. Kej Lemek bou sto dwa a osiymdziesiont lot stary , urodziou mu sie synek. Dou mu miano Noe i pedziou: on niych nom bydzie pociechom we robocie kole ziymi, o kero sie staromy, kero Ponboczek przeklyli. Kej sie urodziou Noe, Lemek zou jeszcze piyncset piync a dziewiyndziesiont lot, i miou synkow a cery. Kej zawar slypia bou cuzamyn do kupy siedymset siedym a siedymdziesiont lot stary. A kej Noe bou piyncset lot stary, urodziyli mu sie Sem, Cham i Jafet.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.