» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
VI. Potop

Bezco bou potop.


A kej ludzi robiouo sie corozki to wiyncyj na ziymi, rodziouy im sie cery. Syny od Ponboczka merkli, co cery od czuowieka som fajne, wziynli bezto te, kere im sie przipodobauy, za kobiyty. Ny tyn czas Pon Bog pedzieli: Dusza naszo niyma mozno byc durch we czuowieku, skisz tego, co czuowiek je ze ciaua; niych tysz beztosz zyje ino sto dwadziyscia lot. We uonych czasach byli na ziymi olbrzimy; a potym tysz, kej syny od Ponboczka prziuaziyli ku cerom od czuowieka, te im rodziouy bajtli. One byli znone mocorze, kerych uonego czasu kozdy znou. I Pon Bog uwidzieli ize pieronym niyfajnie robiom ludzie na ziymi i co herce od nich sie ku zuymu richtujom. Markotno sie Ponu Bogu zrobiouo, co takich ludzi zrobiyli na ziymi. Na tyn czas Pon Bog pedzieli: Weg przidom, ze ziymi po keryj uazom, ludzie kerych my zrobiyli: ludzie, bydlontka, wszysko zywe co krichuje i ptoki we lufcie, i markotno bouo Ponboczkowi ize to wszysko narichtowali. Ino Noymu byli Ponboczek radzi.


A to je geszichta od Noego.


Noe zou richtich po uczciwymu, niy jak inksze we uonym czasie; zou fajnie ze Ponboczkym. A te czi synki byli od Noego: Sem, Cham i Jafet. Ziymia zrobioua sie fest zadno do Ponboczka oczow. Kej Ponboczek uwidzieli ize tako zadno je ziymia, i co wszyske ludzie tak niyfajnie zyjom, to pedzieli do Noego: Zrobiymy szlus ze tymi, co som zadne, co niy po naszymu zyjom. Ty ino idz i obsztaluj se arka ze drzewa gofer; narichtuj dryny przegrodki, a ze kozdyj zajty pomazej jom terom. A tak mosz ta arka narichtowac: czista okci mo byc ona dugo, piyndziesiont okci szyroko, i na czidziysci okci mo byc ona wielko. Obsztaluj tysz na niyj dach, na okec w wiyrch, coby dowou swiatuo, i dzwiyza na zajcie od tyj arki tysz majom byc. Czi piyntra niych mo ta arka; na dole, druge i czecie. My zasik zrobiymy tak co przindzie potop, coby weg bouo wszyske zywe pod niebym. Ze tobom bydymy czimac sztama(przimierze). Wlyz rajn do arki i wez twoich synkow, twoja kobiyta i kobiyty od twoich synkow. Wez tysz ze wszyskego co je zywe kozdo pora, samca i samica, coby potym dalyj bouo i zouo. Kozdo pora ze ptokow we lufcie, bydlontkow i coukego zywego co krichuje na ziymi, niych przidzie rajn do arki, coby bouy i zouy. A ty se zabier tysz za tela jodua - wszyskego co sie nadowo do jedzynio - coby bouo joduo do cia i futer do wszyskego zywego. Tak tysz Noe wszysko narichtowou i obsztalowou jak mu Pon Bog kozali.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.