» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Porozciepywane narody (XI)

Couko ziymia godaua na tyn czas jedna godka, te same wyrazy. Kej ludzie przikludziyli sie ze wschodu, natrefiyli na rowno ziymia we kraju Szinear i tam sie ostoli. Pedzieli se potym:


Podzcie zrobiymy cegowki i je wypolymy we ogniu. A kej juz mieli cegowki za kamiynie i tera za malta, pedzieli tysz: - Podzcie narychtujymy se miasto i wieza, kero przidzie aze ku niebu. Bezto bydymy znone i niy bydymy sie rozkludzac po coukyj ziymi. A Pon Bog zlyzli ze nieba coby obejzec te miasto i wieza, kere ludzie narychtowali, i pedzieli: - Jedne som ludzie i wszyske ta samo godka godajom. To je skisz tego co sam zaczli robic. Bezto nic niybydzie potym do nich onmyjglich, coby ino niy mieli for. Zendymy skisz tego i pomiyszomy im od nich godka, coby jedyn niy wiedziou co pado drugi. Tako to Ponboczek zrobiyli ize porociepywauo ludzi po coukyj ziymi, ustoli tysz bezto stowiac te miasto. Skisz tego mianowane je one Babel, bo Pon Bog pomiyszali tam godka od coukyj ziymi i po coukyj ziymi porozciepywali Ponboczek tysz ludzi.


- Potomki od Sema -


Te sam som potomki od Sema: Kej Sem bou sto lot stary, to urodziou mu sie Arpachszad, we dwa lata po potopie. Kej sie urodziou Arpachszad to zou Sem piyncset lot i miou jeszcze synkow i cery. Arpachszad bou czidziysci piync lot stary kej mu sie urodziou synek Szelach. Kej sie urodziou Szelach to Arpachszad zou jeszcze cztyrysta czi lata i miou jeszcze synkow i cery. Szelach bou czidziysci lot stary kej urodziou mu sie Heber. Kej sie urodziou Heber zou Szelach jeszcze cztyrysta czi lata i miou jeszcze synkow i cery. Kej Heber bou czidziysci cztyry lot stary, to urodziou mu sie synek Peleg. Kej sie urodziou Peleg zou Heber jeszcze cztyrysta czidziysci lot i miou jeszcze synkow i cery. Peleg bou czidziysci lot stary kej mu sie urodziou Reu. Po tym kej sie urodziou Reu zou Peleg dwiesta dziewiync lot i miou jeszcze synkow i cery. Reu bou czidziysci dwa lata stary kej mu sie urodziou Serug. Potym kej sie urodziou Serug zou Reu jeszcze dwiesta siedym lot i miou jeszcze synkow i cery. Serug bou czidziysci lot stary kej urodziou mu sie Nachor. Po tym kej sie urodziou Nachor zou Serug jeszcze dwiesta lot i miou jeszcze synkow i cery. Nachor bou dwadziyscia dziewiync lot stary kej sie urodziou Terach. Po tym kej sie urodziou Terach zou Nachor jeszcze sto dziewiytnoscie lot i miou jeszcze synkow i cery. Kej Terach bou siedymdziesiont lot stary urodziyli mu sie synki: Abram, Nachor i Haran.


- DZIEJE PATRIARCHOW -


Te sam som potomki od Teracha: Terach bou fatrym od Abrama, Nachora i Harana, a Haran bou fatrym od Lota. Haran zawar slypia jeszcze kej zou od niego fater Terach, we ziymi kaj sie urodziou, we Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wziynli se kobiyty(zony); kobiycie od Abrama bouo Saraj, a kobiycie od Nachora juzas Milka; boua ona cerom od Harana (fatra od Milki i Jiski). Saraj niyporadzioua miec bajtli. Terach wzion odniego synka Abrama i ynkla Lota (synka od Harana), wzion tysz niywiastka Saraj (kobiyta od odniego synka Abrama) i wykludziou ich ze Ur Chaldejskego, coby ponsc do ziymi Kanaam. Ale kej prziszli do Charanu, to sie tam ostoli. Terach zawar slypia we Charanie kej przezou dwiesta piync lot.


niywiastka = synowo
Heber = Eber

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.