» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Sztama od Ponboczka i Abrama (XV)

Po tym coukim pokozali sie roz Ponboczek Abramowi i pedzieli: Niy mosz sie co boc, bo My som wele ciebie; dostoniesz srogo nagroda.


A Abram pedziou: O Ponboczku moj, na co mi ona, kej psziszou’ch ran ku smiertce, i niymom ani synka; a tyn kery wszysko po mie erbnie to je Eliezer ze Damaszku. I dalyj padou: Bezto, co niydaliscie mi synka, to tyn, kery sie u mie w doma rodziou i kole mie robiou, wszycko po mie erbnie. Ale Pon Bog pedzieli juzas tak do Abrama: To niy on erbnie po ciebie ino tyn, kery bydzie twoim bajtlym. I kozali potym Ponboczek wylys Abramowi raus ze celta na plac. I pedzieli zas mu tak: Kukmal na niebo i porachuj gwiozdy, eli to szafniesz; potym dopedzieli: Tela bydziesz miou bajtli. Abram uwierzou Ponboczkowi, a Oni se to merkli. Potym juzas pedzieli do niego: My som Pon Bog, kery ciebie wykludziou ze Ur chadyjskego, coby ci dac sam ta ziymia. A Abram na to odpedziou: O moj Ponboczku jako to mom byc zicher, ize to moja ziymia? Na to Pon Bog skozali: Wybier do mie czi lata staro cielica, czi lata staro ciga i czi lata starego barana, a ku tymu turkowka i gouombka. Abram to wybrou i pokrou wszysko na dwie rowne pouy i legnou je fajnie jedne naprzeciwko drugich; ptokow niy poprzekrojou. Kej rojberptoki slatywauy sie ku tymu to je goniou wek.


A kej "klara" paczoua sie stracic, Abram usnou fest: prziszou na niego strach choby przi srogyj ciymnosci. I na tyn czas to Pon Bog pedzieli do Abrama: Merknij se to, ize twoje potomki bydom zyc we ziymi, kero niybydzie odnich ziymiom, i bez cztyrysta lot bydom tam zyc i robic kole inkszych jak niywolniki; aze yntlich przidzie sztrafa na tyn narod, u kerego bydom za niywolikow, i potym pudom furt i weznom mit aze za tela dobroci. Ty juzas pondziesz tam, kaj som twoje fatry i bydziesz miuo rua kej na stare lata cie pochowajom.


Twoje potomki przidom tu nazod dopiyro we czwortym pokolyniu, kej sie przebiere juz miarka pieronstw od Amorytow. A kej klara sie stracioua i bouo fest ciymno, pokozou sie choby dym ze pieca i fojer, choby fakla, kero sie poli i przesunouo sie to miyndzy tymi pouami od zywego, kere pokrou Abram. Gynau na tyn czas Ponboczek zrobiyli sztama ze Abramym i pedzieli: Potomkom odciebie dowomy ta ziymia, od Rzeki Egipskyj aze do wielkyj rzeki Eufrat, ku tymu Kenitow, Kenizytow, Kedmonitow, Chetytow, Peryzytow, Rafaitow, Amorytow, Kananejczykow((Kannanitow), Girgaszytow i Jebusytow.

 

cielica – jauowka, jauowica, cieliczka, niyruszano krowa.
turkowka - turtyltauba, synagorlica
gouombka – gouymbica
klara – suonce
poua – pou, pouowa
Rzeka Egipsko – Potok Egipski – Wadi el-Arisz

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.