» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Urodzynie Ismaela (XVI)

Saraj, kobiyta od Abrama, niy urodzioua mu jakos zodnego bajtla. Ale miaua ona niywolnica egipsko, keryj bouo Hagar. Pedziaua bezto Saraj do Abrama: Skisz tego, co Ponboczek niydowajom mi bajtli , idz ku mojyj niywolnicy; mozno odniyj sie bajtla doczekom. Abram posuchou na nia. Saraj, kobiyta od Abrama, wzionua tak tysz ta niywolnica egipsko, keryj bouo Hagar, i daua jom byc kobiytom od Abrama. A bouo to juz dzisiync lot po tym jak Abram sie ostou we ziymi Kanaan. Abram prziszou ku Hagar a ona boua potym przi nadzieji. A kej merkua ize je przi nadzieji, to przestaua dowac acht na swoja pani. We tyn czas Saraj padaua do Abrama: Skuli ciebie doznowom zniywagi; jo sama dauach ci moja niywolnica za kobiyta, ale ona, kej merkua, ize ostaua sie przi nadzieji, przestoua dowac na mie acht. Niych Ponboczek obrachujom mie i ciebie. A Abram pedziou do Saraj: Przeca twoja niywolnica je we twojyj mocy: zrob z niom tak jak uwazosz za richtig. Saraj zaczua tak napasztowac Hagar, ize ta uciykua od niyj furt. Yngel od Ponboczka znod Hagar we pustyni kole zrodua, na cescie ku Szur i spytou sie jom: Hagar, tys je niywolnica od Saraj, jako zes sam trefioua i kaj idziesz? A ona odpedziaua: Uciykua’ch od mojyj pani Saraj. Na to Yngel od Ponboczka padou jyj tak: Idz nazod do twojyj pani i rob wszysko co ci koze. I Yngel od Ponboczka padou jyj jeszcze: Zrobiymy tak, ize twoich bajtli i odnich bajtlow bydzie tela, co zodyn ich niy bydzie poradziou porachowac. I dalyj padou do niyj: Je zes przi nadzieji i urodzi ci sie synek, kerymu dosz miano Ismael, bo Pon Bog widzieli twoja biyda. A bydzie to chop dziki jak onager: bydzie wojowou ze wszyskimi i wszyske ze nim: on bydzie utrapiyniym do kozdego odniego brata. Ponboczkowi, kery to wszysko jyj dali znac, padaua Hagar "El-Roï"("Ponboczek paczom na mie") – bo padaua: Dyc sam widziauach Tego co na mie paczy, a przecach je zywo. Bezto ta studnia tam nazywo sie "Studnia Lahai-Roï" – Je to ta studnia, kero je miyndzy Kadesz i


Bered. Hagar urodzioua Abramowi synka i Abram dou mu Ismael. Abram bou osiymdziesiont szesc lot stary, kej mu Hagar urodzioua Ismaela.


Lahai-Roï – studnia Widzoncego, kery na mie paczy.
Onager – tukej dziki yjzel

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.