» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Sodoma i Gomora (XIX)

- Zbulynie Sodomy i Gomory -


Do Sodomy prziszli na wieczor dwa yngle; a gynau Lot siedziou we wrotach od Sodomy. Kej ich uwidziou, wyloz ku nim i sie ukuoniou aze do ziymi. Potym padou: Panoczki moje, podzcie rajn do dom od tego, kery je wom oddany! Wyspikocie sie, umyjecie nogi, a rano kej stoniecie pondziecie dalyj na cesta. Ale one mu padali: Niy! Bydymy spikac na placu. On ich durch prosiou, aze na koniec wlyzli rajn do odniego do dom. Zaro zrobiou im tysz wieczerzo, upiyk przasnego chlyba. Tak tysz se pojedli. Przodki ale se legli to, chopy se Sodomy, mode i stare, ze kozdy zajty we Sodomie, stonyli we kole doma, wouali na Lota i padali mu: Kaj tukej som te ludzie, kere dzisiej na wieczor do cia prziszli , wykludz ich no, coby my se mogli ze niymi powyrobiac! Lot wyloz przed wrota, i zawar drzwiyrza. Potym pedziou tak: Kamraty! Prosza wos, niy robcie nic zadnego. Dyc mom dwie cery, kere jeszcze niy bouy ze chopym. Wykludza wom je, a wy wyrobiejcie z niymi co chcecie, ino odstoncie dyc od tych, kere som u mie we gosciach. Ale one ryczeli: Pacz sie stracic! I godali: Som sam sie przikludziou, a bydzie snami rzondziou! Ze tobom mogymy zaroski gorzy jak z niymi powyrobiac! I ciepli sie ku niymu a ku zawartym drzwiyrzom. Na tyn czas te dwa goscie wyciongli rynce i wtargali Lota rajn do dom, a drzwiyrza zawarli. Juzas tych chopow, od nojsrozszego do nojmiynszego, kere byli na placu kole drzwiyrzow, zrobiyli ize byli slepe.Bezto podarymnie sznupali za drzwiyrzoma.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.