» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Luther a Glywice

Stare ludzie we Glywicach rozprowiali jak to jedna dzioucha od bauera ze Zabrzo wzinua se za chopa kowola. Szesc lot zyli jak sie nolezy, szczynsliwe i cuzamyn. Roz sie tyn odniyj cho, kery bou kowolym, bawiou ze odnich synkym, a uona cos merkua, ize odniyj chop mo noga ze hufom. Na drugi dziyn poszua to opedziec farorzowi. Farorz pedziou jyj, ize mo juzas przisc do niego jak odniyj chopa niy bydzie w doma. Tak tysz zrobioua, a farorz kozou jyj na to ze poswiynconom kredom naszkryklnonc srogo krajza w kole odnich doma. Jak kowol szou nazod do dom, to go sztopuo i odciepuo, i niy poradziou przisc do dom rajn. Kapnou sie co sie stauo i na to wszysko przeciepnou ino bez ta krajza blank ciynzki miech zuota kobiycie i pedziou, co mo za to wyszkolic synka na ksiyndza. Jak to pedziou tak sie tysz straciou w tyj samyj minucie. A synek richtik sztudiowou i "poszou za farorza". A bouo tymu synkowi Luther.


ps. potym podobno we Piekarach Luther ukrosd Gyns/In Deutsch-Piekar/O.S./ hat Luther eine Gans/slavisch Hus=Gans/ gestohlen.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.