» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Bogocz ze Suawiyncic

We Suawiyncicach na kerhofie stoua rozwalono zojla. Eli jeszcze tam je to kozdy musi som sprawdzic. O tyj zojli to stare ludzie tak rozprawiali: Jedyn princ miou takego pomagiyra ze Suawiyncic, kerymu wszysko za co sie chyciou to sie udowauo. Szuo mu to tak bo pieron sie sprzedou dziobuowi, a we Ponboczka niy wierzou i tela. bezto tysz miou piyniyndzy couko kupa. Tyn bezboznik chciou roz pojechac do Berlina i tam we grzychach se pozwolac, ale Ponboczek juz na to paczec niy umieli, i szczelyli we niego pieronym ognistym zanim tyn zdonzou dojechac, tak ze tyn bezboznik na miejscu bou zabity. Jak trumiorze przijechali na drugi dziyn tego bezboznika do trumny dowac, to go niy bouo. To dziobou, kery niybou cufridyn ino ze odniego duszom, wzion jeszcze i odniego ciauo. Coby odniego kobiycie za tela zolu niy robic, to wziynli te trumiorze do trumny(truchuy) kamiyniow nakuodli i tak zawiyzli do odniego dodom, do Suawiyncic. Jak bou pogrzyb, to te co ta truchua niysli podobno suyszeli jak sie cos we niyj kulo i padali inkszym ize tak ciynzkyj truchuy to jeszcze nigdy niy dzwigali. Tyn princ juzas, u kerego tyn bezboznik robiou, kozou mu postawic fest zojla na grobie. Couki dziyn stowiali ta zojla na kerhofie i dopiyro na wieczor byli z niom fertik. We nocy ale ta zojla sie rozpukua we micie. Na drugi dziyn jom nazod zrobiyli, ale ta na drugi dziyn juzas boua kaput. I juzas jom naprowiali i juzas boua kaput. Tak pora razy, aze w koncu tako jom ostowiyli i tak sie juz ostaua.

 

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.