» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Obrona Glywic

Stare ludzie opowiadali, ize jak downo tymu wojoki od Mansfelda stoli pod Glywicami i chcieli je zdobyc, to tak naprowdy Glywice uratowauy kobiyty i Swiynto Maryja i pora srebnych knefli. Bouo to tak: Jak Mansfeld ze odniego wojokami prziszou pod Glywice, to obie bramy Glywiczoki zawarli i jeszcze fest balkoma zaparli. A coby kule ich niy rozwalouy, to jeszcze je rubo gnojym oblepiyli. Mansfeld wyszykowou do Glywic posuow coby przegodali Glywiczokow zeba sie poddali i coby zaro przi tym wyszpiegowali jako to sie Glywice narichtowauy do obrony. Jak te posuy szli bez Glywice to we kozdyj siyni stouy puste beczki, obrucone wiyrchym na dou, na kere nasute bouo tela hirzy(kaszy jaglanyj) coby wyglondauo, ize wszyske te beczki som fol. Glywiczoki tysz ani niy mysleli sie poddac i wysuali tych posuow curik i kozali im padac ize sie bydom bronic, i ize mojom jedzynia aze za tyle, a Swiynto Paniynka ich tysz obroni. Jak sie zaczuo szczylanie i wrogi zaczli po lajtach wuazic na mury, to kobiyty louy na nich gorko hirza, tak ze za kozdym razym uciykali oparzone, i jak oparzone. Jedyn glywiczok, kerymu bouo Haiok, jak mu juz do szczylanio kulkow brakuo, zaczon szczylac ze srebnymi kneflami ze jakli, i uszczelou takim kneflym jednego kapitana od Mansfelda. A jak nad Glywicoma jeszcze Swiynto Paniynka odniyj mantel rozciongua, coby zodno kula Glywiczokow niy trefioua, to te wojoki od Mansfelda juz siouy niy mieli na Glywice i ostowiyli nasze miasto po czech dniach ostoc jak bouo i poszli furt. Tak to Swiynto Paniynka, trocha kobiyt i srebne knefle ze jakli od Haioka couke Glywice uratowali. Te wojoki od Mansfelda jak szli furt to opowiadali ludziom, ize widziele nad Glywicoma, we swiyconcych chmurach, Swiynto Maryja, jak ze wielkim mantlym miasto chronioua.

 

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.