WICE O ELWRACH

<<<<      Home     >>>>

- Robisz w hucie ? - Niy, w berecie, hut moom na niydziela.
-Bercik czymu ty mosz taki mauy sedes we uaziynce -Noo wejzij te pieroony mi juzajs´ do wyzymaczki nacedziyli!
- Bercik ponoc´ ty ze dwojaczkoow pochodzisz? - Noo toc´, to widac´ pszeca jak jo wygloondoom. - Noo ja ponoc´ jednego zezar kot a drugim sie brzidziyu!
- Byuo to rous, jak elwry se same kopali woongel we biydaszybach na S´loonsku. Tam spotkou Karlik Zeflika na biydaszybie i sie go pyto, co mu dzisiej baba na obiod uwarzyua ? - Noo , na pewno zur ( ale niy zyniaty ), a u ciebie ? - Mie ko-ko-ta. - Kokota ? Noo to wy sie dobrze na ta biyda odzywiocie ! Kokota jycie!! - Ja, ale niy takego co pieje, ino myszy chyto - pado Karlik .
- Hugo Paplaty miou kiejsik piykny zogroodek ... Ale keryjs´ nocy jakes´ chachary mu go okropicznie rozwalyli: flance podeptali, stroomki pouoomali, a lauba zbulyli!!! Toosz Hugo Paplaty zaroski zaszou do takego szynku, kaj najgorsze buksy i inksze loompy sie zuaziyli... Siednoou sie pszi piwie i pado: - Suchejcie chopy, doom piync´ milijoonoow nagrody, kej mi kery wskoze tych yjkloow, co mi tak mooj piykny zogrodek rozuonaczyli!!! Na to wstowo nojwiynkszy gruchlik w okolicy i pado: - Hugo, mogesz mi dac´ ino milijoon, to jo sie psziznoom!!!
- Zeflik i Karlik siedzoom we szynku i pijoom piwo. Po czecim kuflu Zeflikowi skoon´czyuy sie pinioondze. - Siedz´, siedz´ - pado mu Karlik - jo stawioom. - Karlik, a skoond ty mosz tela piniyndzy? - pyto Zeflik - Zarobiosz tele co i jo, babie oddowosz tela co i jo, i zawsze mosz. - A bo widzisz co: pooniydziauek ida se pod tyn dziurawy puot za szynkym. Stowoom za puotym i jak goorniki pszichodzoom loc´, to wysuwoom bes dziura rynka, chytoom jednego za ciulika, bes drugo szpara wystawioom noosz i wouoom Stoowa abo ciulik!. I tak se dorabioom. - Padosz, ze we poniydziauki? - Ja... - To jo byda we wtorki! Spotykajoom sie za jakis´ czas. - Dzisiej jo stawioom! - pado Zeflik. - O, zrobiyues´, jak zech ci godou? - Ja. - Noo i wiela zes´ zarobiyu za jedyn dziyn´? - Osiym stoow i czi ciuliki.
- Dwooch goroli: mauy i wielki lejoom na mur. Tyn mauy pieroon´sko mrugo oczooma. Widzi to tyn drugi i sie go pyto: -Co tak mrugosz? -A bo mi do oczoow prysko!
- Jdyn s´lepy siedzi we kuchni i czimie w rynkach taruo, pocieyo poo nim palcooma inarous godo: - O pieroonie ale sam kerys´ pieroon gupotoow naszkryflou!!!
- Czech bratoow wybiyro sie na zarobek do Francyji. - Jo bydasie nazywou Guy! - godo Gustlik. - Jo byda sie nazywou Lui! - godo Ludwik.Na to Hubet: To jo to smola. Niy jada...!
- Jedyn guchy i jedyn s´lepy zauozyli kapela. Na piyrszy zabawie kaj mieli grac´ pyto sie tyn s´lepy tego guchego: - I co , tan´czoom jusz te ludzie? - A co , groomy jusz!?
- Niy moga odzwyczajic´ sie od kurzynio cigaretoow ... - A proobowoues´ guma do zucio? - Proobowauech. - I co? - Niy poli sie...
- Wiysz, tyn koonduktor zagloondou na mie couki czas tak, chobych niy miou bileta. - I co zes´ zrobioou? - Nic. Zagloondouech na niego tak, chobych miou bilet.
- Naroombany elwer idzie i sie co chwila lacho abo macho rynkooma. Podlazuje doo niego drugi elwer i godo: - Poczamu sie lachosz? - Bo se wice opowiadoom. - A poczamu machosz rynkooma? - Bo nikere jusz znoom.
- - Te, Richad, uobejrzyj ino na zygorze, kiero teroski godzina - Za c´wierc´ godziny bydzie sztyry - Pieroonie! Jo sie niy pytoom wiela bydzie za c´wierc´ godziny, jyno chca wiedziec´, wiela je teroski!
- Wysoki jak stroom Richus´, chciou se kupic´ na torgu szczewiki. Oblyko jedna pora za drugoom, ale wszystke soom mu za maue. Prosi handlyrza o jeszcze wiynkszo pora. - Wyboczoom, pado handlyrz, ale od nastympnego numeru zaczynajoom sie kofry.
- Jeden chop chciou sie obiesic´. Wzioon sznura i owioonzou se brzuch, tak pszes pou. Idzie tamtyndy drugi czuowiek i pado: To niy tak sie cza wiyszac´. To cza sznura pszes kark! - Ty gupieloku, pszeca to by mie pieroon´sko dusiyuo!
- Rous jedyn chop wlos do restaracji i zamoowioou se obiod. Kelner zamoowiynie przijoon i wystawioou mu rachunek. - Jak to? To jusz moom puacic? Jeszczech pszeca ani zupy niy dostou? - Noo ja, bo zes´cie se zamoowiyli zupa grzibowo!
- Rous na wsi byua zabawa. A miyszkauo w tyj wsi czech takich mocnych karlusoow, co chcieli ta zabawa rozbic´. Jedyn snich pado: - Jo tam wleza i byda woom bes uokno wszystkich po jednym wyciepowou. A wy ich rachujcie! Noo i wlos. A za chwila bes uokno leci piyrszy. - Karlusy! Niy rachujcie! - wouo tyn, co wlos do s´rodka. - To jo leca!
- Downiyj za starego piyrwy bezrobotni chodziyli od doomu do doomu i pszegloondali hasioki. Jak znojdli w nich co dobrego, co jeszcze szuo naprawic´ i spszedac´, to mieli dobry dziyn´. Rous jedna baba wynosiyua kibel hasio i jak go tak wyciepywaua do hasioka, to narous kopyrtua i wleciaua gowoom na doou do pojszczodka, ale tak, ze ji cauy gouy zadek byuo widac´. A prawie szli bezrobotni, i tyn jedyn pado: - Francek podziwej sie sam yno wartko! Blank dobro dupa i wtos´ joom na hasiok wyciepnoou!
<<<<     Home      >>>>