WICE O FRELKACH

<<<<      Home      >>>>Spotkauy sie Frida ze Elzoom i se tak pijoom tyn tyj i rosprawiajoom. Ta we ty zieloony kecce ze prawy stroonny co czimie szolka tyju to je Frida I godo ta Frida do Elzy: - Elza Jo ida dzisiej na wieczoor na priwatka, pudziesz zymnoom?????????????? a Elza na to: Niy, jo jusz wczora byua!!!!!!!!!
-Hyjdla tys´ sie wydaua i tego kroku niy zalujesz ? -No toc´, ani troszki ! -Jak tu byc´ z tego moondro? Jo tysz kroku niy zaluja a wydac´ sie niy moga.
Sklep nocny. Gryfny Karlus, leko na fleku psziuazi po flaszka. Za ladoom stoji pszedowaczka, tako wyzgiyrno, piykno frelka . Oon sie grzecznie pyto: Dobry wieczoor, mocie czysto? - Ja, rano jo sie kompaua ... - Pado mu ta frelka
W knajpie , kole baru siednyu se tako pieroonowo laska. Kiwua na barmana, kery zaroski byu kole niyj, a oona z blank podniecoonymi oczooma sie ku niymu nachylo, guasko go po brodzie i godo: - Je zes´ sam szefym? - i jez´dzi po od niego papli palcami. - Wuasciwie niy - godo tyn barman. - A moogbys´ go sam zawouac´? - namiyntnie godo ta laskai jez´dzi mu palcooma po wosach . - Niystety niy - jusz blank napoloony, godo tyn barman. - Noo to mozesz doo mie cosik zrobic´? - pado oona i przejyzdzo namiyntnie palcooma po od niego swiyrgocooncych wargolach. - Noo klar - szepto tyn barman ( a "rozum" jusz mu stowo ) - Jo chca ino jedna wiadomos´c´ do niego ostowic´ - godo ta laska i wsoowo dwa palce do od niego gymby. A oon je namiyntnie cycko. - Co to by miauo byc´ ? - pyto sie tyn szczyns´liwy borok - Powiydz mu prosza, co na damskyj toalecie niy ma ani papiyru, ani mydua i ani ryncznika.
Dwie frelki szkryflajoom postkarta ze wczasoow do doom: " Kochano mamus´ko bawiymy sie jak damy a jak niy damy to sie niy bawiymy".
W rancie lezeli Jas´ s Maugosioom i se tak pszajoom, pszajoom, narous Maugosia srobiyua tak: Hrrr, hrrr! A Jasiu pado: -Ty dobrze ci? -Niy skoond, briftryjger mi pszes kark na kole pszejechou!
Szpacyruje se take mauzyn´stwo po ZOO podchodzoom do klotki kaj goryl sie tyrou i tak zagloondajoom na niego. Narous ta klotka sie otwarua, a tyn goryl uap ta baba i wcioongnoou joom do s´rodka. Oona do chopa: - Chopeczku obejzij co ta malupica zy mnoom robi A chop i pado: - A teras mu wytumacz ze cie gowa boli!
Spotykajoom sie dwie kolezanki i ta jedna godo -Wiysz co, jo byda musiaua spszedac´ ta moja nojlepszo kanapa. -A to po czamu? -Noo bo jo na ty kanapie mojego chopa zdradziyua. -Noo kurdy dziocha, jak jo bych miaua spszedac´ meble na kerych jo mojego chopa zdradziyua, to by mi ino soom zyrandol zostou!
Skolegowaua sie S´loonzoczka ze Gorolkoom i tak sie kolegowauy jusz dugo i ta S´loonzoczka godo: -Suchej ino, tak dugo sie jusz znoomy a ty po s´loonsku nic niy poradzisz, to jo ci doom take czi pytania, pszinajmi na jedne musisz odpowiedziec´, bo jak niy otpowiysz, to sie niy kolegujymy. -Dobrze pytaj. -Dowoom ci piyrsze pytanie: Co to je FOJERWERA? -Co mówisz fojerwera? Nie wiem. -Powiym ci, straz pozarno. -Nastymne pytanie. -No sucham. -Nastympne pytanie je take: Co to je FOJERMAN? -Hm? Tesz nie wiem. -Powiym ci, to je strazak. -I ostatnie pytanie, jak niy zgodniesz, kooniec s kolezyn´stwym. Co to je FOJERCOJG. -A teraz mnie iuz za konia nie zrobisz, wiem co to jest, dowudca strazy!!!!
Pszichodzi Frida do Elzy i pado wieycie cojs´ dziwnego mie spotkauo. Siedza se dooma i sztrikuja orous suysza klup klup to padoom proszym rajn. Psziszou Francek i pyto Frida wasz chop je dooma? To mu padoom mooj chop mo mitagszychta. Dou mi tako dupno szokolada wyoonaczyu i poszou. Na drygi dziyn´ juzajs´ siedza dooma i sztrikuja orous suyszem klup klup juzajs´ psziszou Francek i pyto Frida wasz chop je dooma? Francek dyc´ ci padauach co mooj chop mo mitag szychta. Francek dou mi tako dupno boombooniyra juzajs´ wyoonaczyu i poszou. I wiysz Elza co jo do tyj pory niy wiym co uon od mojego chopa chciou.
Na wieczoor lezoom dwie frelki w uozkach, i jak to mode frelki, jedna drugyj godo jake mo problymy z szacym. - Jo skoon´czoua ze mojim - godo jedna. Traktuje mie choby psa! - Je ci z nim tak z´le? - dziwi sie drugo. - Piere cie? Mosz byc´ durch kole niego? - Gorzyj! Chce co bych mu byua wierno!
Hyjdla i Gryjta byuy rous ze chopami na plazy nudystoow. Pojechali tam z gruby na wczasy zakuadowe. Chopy sie legli, a oone poszuy se na lody. Idoom nazot i niy umioom tera tych chopoow snolyjs´c´, bo jak to na plazy (nudystoow) i jak to chopy kozdy mo pysk w zajtoongoo kery czyto. Tak tysz idoom te dwie frelki i Hyjdla godo do Gryjty: - O tyn tam to niy je mooj chop. - Mosz recht, to niy je uoon (pado Gryjta) - To tysz niy je mooj chop. - Mosz recht, to tysz niy je twooj chop. - A! To je chyba moojchopek! - Cos´ ty gupio, to niy je twooj chop, a moga ci nawet wiyncy pedziec´ - uoon niy je ani z waszego osiedla.
Trefiyli sie rous karlus i frelka, oba guchoniyme. Jak jusz byli po wszyskim i zrobiyli sie blank dobrze, to zaczyni se gruchac´, oczywiscie w jynzyku migowym: Uoon:"Pszajesz mi, moje ty pinkele?!" Uoona:"Noo dyc´, ze ci pszaja, a jak midobrze! Ale z tego bydzie na pewno wielke larmo!!!"
Rous za Niymca wlazua jedna frelka do sztrasynbany. Koonduktorka sie joom pyto: "Wohin ?" A ona odpowiado: - Do Chorzowa a niy do Chin!
Jedna dzioucha miaua miec´ wysele, ale byua jeszcze blank gupio. Dwa dni pszed wyselym matka jyj pado: - Wylyjs´ se Maryjko na plac i obejrz se tam jak kokot kury depto, bo co jo ci tam moom wiela godac´, obejrzyj se to sama. W noc pos´lubno Maryjka lezaua jusz w uoszku, kej mody poon wlos do izby. Zrobiyu s´wiatuo i ryknoou: - Maryjko co ci to je?! Po jakimu mosz tyn heum na gowie? - Wiysz, jo je richtik ciyrpliwo, ale te dziubanie po gowie by mie jednak znerwowauo.
- Jake pani mo uadne zymby! - To po mamie... - I pasowauy?!
Hyjdla i Truda trefiyuy sie wele koscioua . - Idziesz do spowiedzi? - Ja ida - pado Hyjdla - ino pszodki chca ino skoczyc´ do masorza. Idzie Hyjdla od masorza, paczy, Truda loto w kole koscioua. - Co ty to wyrobiosz - pyto. - Ach wiysz, za zdrodzynie chopa dostauach pokuta i musza cztyry razy fara obleciec´. - O pieroona - na to Hyjdla - leca po kouo!
- Hyjdla, co tys´ dzisiej w nocy tak wrzeszczaua? - pyto Truda. - Niy moga ci tego pedziec´, bo to je intymno rzecz. - Powiydz! Powiydz!!! - A niych tam, powiym ci. Mooj chop mi dzisio w nocy na karku malinka robiyu. - I besto tak ryczauas´? - Ja, wiysz, ino uoon to robiyu klyszczami.
Mode mauzyn´stwo. Oon przinosi jyj piyrszy geltak. Oona liczy i potym godo: - Noo widzisz pobory tysz mosz maue ...
Pszed Lucyferym stojoom czi mynzatki: - Wielas´ razy chopa zdradzioyua? - Pyto sie Lucyfer ta piyrszo. - Noo, czidziysci dwa... - Dziobuy do kotua z nioom! Wiela razy tys´ swojego chopa zdradziyua? - Pyto sie tyj drugyj. - Czidziysci... - pado ta drugo. - Dziobuy do kotua z nioom! A wiela razy ty zdradziyua? - pyto sie tyj czeciyj. - Jo ino dwa razy... - Dziobuy, doroownac´ do czidziesci i do kotua!!!
Marijka wetua sie z dziochami, co wylejzie blank sagato na plac. Prawie dwie Oumy-klachule klachauy. - Eli by to byua Marika ? - Toc´, to uoona! Ale wiysz, tyn klajd, to by se mogua wybiglowac´...
Synek godo do frelki: - Idymy dzisiej juzajs´ bes las? - O niy! Dzisiej sie bardzo spiesza!
Modo wdowa zoli sie kolezance ze bardzo brakuje jyj swojego zmaruego mynza, ale najbardziyj brakuje jyj tyj roboty (seksu). Kolezanka radzi jyj: - To zodyn problym?! Pacz na rozmiar szczewika od chopa !!! Im wiynkszy numer, tym wiynkszy spszynt. Za pora dni spotyko modo wdowa, takigo jednego z numerym 48 i propoonuje mu roomantycznoom noc. Nastympnego dnia rano, facet budzi modo wdowa, bo chce zapuata: - Mosz tu 200 zuotych. Kup se nowe szczewiki i nie roob ludzi za bozna ....
Modo dzioucha wleciaua uradowano do izby i pado: - Babko, pamiyntocie wy jeszcze jak wos fto piyrszy rous pocauowou? - Cos´ ty, jo jusz nawet tego ostatniygo niy pamiyntoom.
Do restauracji w Bytoomiu psziszou taki fajny modzik. A w koncie siedzieli pszi piwie goorniki. Noo i tyn modzik pyto sie kelnerki czy moze dostac´ dwa kreple, noo ale uoon pedziou "poonczki". I ta kelnerka pszinioosua mu te poonczki. A oon jyj na to: Za te dwa poonczki caluje panioom w roonczki. To spodobauo sie kelnerce i pyto go czy by jeszcze czegos´ niy chciou. - Noo to dwa ciasteczka prosza. - Kelnerka pszinioosua a on jyj tak: - Za te ciasteczka caluje panioom w usteczka. A te goorniki pszi piwie to ino suchali, ale jedyn niy wyczimou i pado na guos: - Panie, a mozebyscie se i zupa obsztalowali!
Spotkauy sie rous tysz dwie kolezanki. No i jak to kobiyty, zaros napoczuy rozprawiac´o modzie, wosach i szatach. - Mosz bardzo swiyzoom cere, co robisz na to? - Zmywoom wodoom toaletowoom, tak mi poradziyua znajoomo. Noo i za pora dni zajs´ sie spotykajoom, ino ze ta jedna miaua couke oko podzolowane. - A wiysz, jak zech se toom wodoom toaletowoom gymba myua, to mi ta deska klozetowo na gowa spadua.
Anglik, Araber i S´loonzok rozprowiajoom na ulicy w Kairze, a naros kole nich pszeszua tako pieroonym piykno frelka. - Na Jowisza! - zawouou Anglik - Na Allacha! - zawouou Araber - Na juczejszy wieczoor - pedziou blank cicho S´loonzok.
Pod bramoom od nieba psziszua tako richtik piykno dzioucha i godo coby jyj dali wlyjs´c´ rajn. Swiynty Pyjter pyto sie joom (rutynowo): - A je zes´ dziewicoom ? - Noo toc´ ! - odpedziaua ta pieroonym piykno dzioucha. Ale swiynty Pyjter chciou byc´ zicher i pszikludzioou jednego s´wiyntego ginekologa, kerymu kozou ta dzioucha pszebadac´. - Mys´la, co mogymy joom pusci´c´ rajn, chocioz w odniyj buoonie dziewiczyj znalozuech pora takich blank mauych dziurkoow - padou tyn s´wiynty ginekolog. Swiynty Pyjter se pomys´lou, co skwuli takich pierdou niy moze dziouchy niy wpuscic´ do nieba i kozou jyj isc´ do rejestracji. - Nazwisko? - pyto sie urzyndnik. - Kroolewna S´niyzka - pado ta pieroonym piykno dzioucha.
Matka merkua co od niyj cera je w cioonzy. - Jak to sie stauo? A cera na to : Mama, to byuo ajnfach bes pomyuka. Poszuach do kina i siaduach se na kszes´le kere jusz byuo zajynte bes jakigos´ chopa.
<<<<      Home      >>>>