WICE O TES´CIOWYJ

<<<<      Home      >>>>- Jaki je szczyt zuosliwosci ? - Sciepnoonc´ swiykra ze schodoow i sie spytac´ kaj jyj sie tak spieszy !

- Co to jest: "Dookola woda, a w srodku pieron? - Tesciwa w kapieli!

Ecik i jego tes´ciowo. Tesciowo godo : Ecik, ale zes´ je, kozdy inny chop dbo o swoja tes´ciowo a ty nic nigdy niy chcesz dla mie zrobic´. - A cobys´cie chcieli tesciowo co bych miou dlo wos zrobic´, co ? - Wiysz ecik, jo jusz je staro i chorowito, jo moom ino tylko jedno marzynie - Godejcie tesciowo jake ? - Jo bych chciaua miec´ kwaterka na smyntorzu w jakims´ gryfnym miejscu, na pszikuad na powonzkach we Warszawie - Dobra to woom moga zauatwic´. Za pora dni jak ecik wroociyu ze delegacji pado do tes´ciowy - Noo mamus´ka zauatwiyurzech woom ta kwatera na smyntorzu!!! - Ja Ecik?? To prowda je?? Tys´ je jednak kochany karlus, dziynkuja ci - Ino tes´ciowo je jedyn mauy problym - Jaki Eciczku??? - Noo musicie sie uwinoonc´ z tym gibciej bo ta kwatera je wolno ino do nastympnego pioontku.

Jedyn chop pszijechou jedyn dziyn´ wczes´niyj ze delegacyji we Berlinie. Wuazi do doom, do szlafcimra, a tam wystowajoom spod deki cztyry gyry. Snerwowou sie fest, chyciyu ruby belek i roombou wiela wlejzie. Kej sie jusz zmachou, poszou do kuchni sie szluknonc´, a tam wito go od niego baba i godo: - Chopeczku. pszijechoues´ jusz, to piyknie! Moom do ciebie niyspodzianka - twoje ojce pszijechali na byzuch. Legli sie u nos we uozku. Iddz´ich psziwitej!

Roz bes drooga we Labyndach uciekaua jedna staro baba, a za nioom leciou jedyn chop i roombie jom deskoom po grzbiecie. Inkszy chop go sztopnou i godo snerwowany: Co wy to robicie tyj staryj kobiycie!? - To niy je kobiyta, to je moja s´wiykra. - To kantym joom chopie lyj, kantym!!!

Psziuazi Karlus do gyszeftu ze truciznoom i godo: - Pani dejcie mi poou kilo trucizny na szczury. - Ja, sam mocie ino musicie uwazac´. Nojlepiyj wysujcie to na ziymia ino blank poleku i ostroznie. - Ja, ale swiykra, ta pieroona niy chce zryc´ ze ziymi.

Wiela zymboow powinna miec´ s´wiyrka? - Dwa! - Jedyn do otfiyranio piwa ziynciowi! - A drugi co by joom bolou!

- Panie derektorze, czy dostana dzien´ wolnego, coby poomooc tes´ciowey pszi pszeprowadzce? - Wykluczoone! - Bardzo dziynkuja, wiedziouech co moga na pana liczyc´..

Ziyn´c´z tes´ciowoom siedzoom we Wooncimrze. Ziyn´c´ se tak mys´li: "Cobys´ ty wiedziaua co jo o ciebie mys´la, to bys´ sam nigdy wiyncyj jusz niy psziszua!" Tes´ciowo mys´li: "Zebys´ ty wiedziou co jo o ciebie mys´la, to bys´ mi jusz nigdy dz´wiyrzoow niy otworzoou!"

Swiykra ryczy na Masztalskego: Wiysz, ty pieroonie, jak sie nazywo taki, kery couki dziyn´ siedzi w knajpie? - Wiym. - Noo jak? - Kelner!!!

Francek godo do kolegi: W niydziela wybiyroom sie ze tesciowoom na gieude staroci. - A wiela chcesz za nia dostac´?

Francek psziszou rous do weterynorza ze swojim dyklym i pado: - Panie weterynorz obetnijie mu ogoon! - Jamnik pszeca musi miec´ ogoon . - A jo chca cobyscie mu go utli i szlus! - Ale pszeca kto to widziou jamnika bes ogoona . - Ucinejcie i kooniec! - ryczy Francek. - Nic niy rozumia - godo weterynorz. - Niy rozumicie?! - pyto Francek - to jo woom to wyklaruja. Jutro pszijyzdzo doo nos swiykra i beztoosz w dooma niy mo byc´ nojmyn´szyj oznaki radosci ...

Do rodziny Masztalskego pszijechaua s´wiyrka. Stynsknioony za Oomoom mauy Bercik proobuje siednoonc´ sie na kolanach uod Oomy. - Bercik, siednij se kouo mie na ryczce. - A czymu? - Boloom mie nogi. Musiauach z banchowu is´c´ piechty. - Piechty? Pszeca papa powiedziou, ze Oome to diobli psziniys´li.


- Fater, jako je rooznica miyndzy wizytoom a wizytacjoom? - Suchej karliczku, to je tak. Widzisz kej my jadymy do mojyj swiykri to je to wizyta, a jak uoona doo nos pszijyzdzo to to je wizytacjo.

Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke pinioondze pszesuepali to sie im spoomniauo iz swiykra mo gyburstag i obiecali jyj kupic´ zuote kolczyki . Policzyli te ostatnie grosiki kele im sie ostauy i na kooniec Francek godo: Wiysz co Antek , te kolczyki to jyj mozno na drugi rok kupiymy a w tym roku doomy jyj ino uszy pszedziurawic´!

Fater, czymu Ooma ucieko od nos tak zigzakym? Dlo jednych je to Ooma, a do inkszyych tes´ciowo! Niy mondruj tela ino dewej sam wartko nastympny magazynek!

Niy poradza znalyjs´c´ ta nowo ksioonzka: "Jak dozyc´ stu lat" - nerwuje sie Hyjdla. - Colki wieczoor joom szukoom i szukoom. Niy widzioues´ jyj kaj? - Bydziesz ty cicho - Skryuech joom w bioorku, kejch merknou, ze zaczua joom czytac´ twoja matka.

- Ty Zeflik, wczoraj zech sie dopiyro we Krakowie dowiedziou jako je rooznica miyndzy tes´ciym a tes´ciowoom. - Noo to powiydz mi gibko! - Noo, ze tes´c´ przichodzi ze wizytoom a tesciowo na wizytacjo!

- Antek, powiydz mi ino po jakimu Adam z Ewoom tak dobrze w raju zyli? - Noo to pszeca je proste! Niy mieli tesciowyj!

Jednymu umarua tesciowo, a byua oona pieroon´sko ws´cibsko - tako marki "Heksa". Toosz psziszou do roboty i pado ze umarua mu tesciowo. Na drugi dziyn´ jak go majster w robocie widziou, to mu pado: - Wy co tu robicie? Pszeca mocie w rodzinie pogrzyb? - Po leku panie majster! Jo je z tych co to padajoom: "Najpszood obowioonzki a potym uciechy"

Zigus´ fotografuje swoja tesciowo: - Niy smiyjcie sie tak gryfnie, bo was zodyn na tym zdjynciu niy pozno!

Ecik loto po zajezdni tramwajowyj i caluje kozdy tramwaj. Wachtyrz co to widziou pszilatuje doo niego i wouo: Czy wyscie zwariowali, co to mo znaczyc´, ze pan caluje kozdy tramwaj? Na to Ecik: Wczora jakis´ tramwaj pszejechou moja tesciowo a jo ino niy wiym kery to byu.

- Rous mi sie polyu doom, i jo blank gipko wleciou rajn i na ryncach wynioos zech swiykra ... - Noo ja, jak sie poli to kozdy poradzi stracic´ gowa ...

Baba ze chopym sie powadziyli. Oona jusz obleczoono i pakuje kofry. - Jada do mamy ... - A dyc´ jedz´! - Ale pamiyntej ze pszijadymy nazod obie!

<<<<      Home      >>>>