WICE O ANTKU I FRANCKU

<<<<      Home      >>>>Antek i Francek poszli rous do restauracji. Zjedli, wypiyli i wyszli. Jak byli jusz na dworze, Antek pyto Francka: - Ty, czysty zgupiou? Po jakimu douesportierowi asz 100zl? - A czysty widziou jaki oon mi dou mantel?Antek i Francek byli we tyjatrze jak pszyszli do doom pyto ich sie matka a co woom sie tam najlepi podobauo? Noo mamo jak na koncu mantlami dzielyli.- Antek co robisz jutro? - Kanarka piera! - Costy, oon ci zdechnie! - Ale skoond! Po dwooch tydniach juzajssie spotykajoom. - Co tam z kanarkym? - pyto Francek. - Zdechnoou ale niy pszi praniu ino pszi wykryncaniu!- Antek! Co ty tak zle wygloondosz? - Czuowieku dziwisz sie? Tako robota! Cauy dziynna kolanach!- A dugo tam jusz robisz? - Noo, w pooniydziauek moom zaczynac.Antek i Francek we wermachcie, antek powiedz mi co ty robisz, ze jusz 3 rous na urlopie zesjest a jo jeszcze ani rous,noo to musisz iscna zwiady i pora rusoow prsziniysc. Ach zoou to jutro idymy, poszli. Na rous francek wrzeszczy ej antek jou tu moom 3 rusoow, to przyniysich, ja ale oone mie nie chcoom puscic.Rous Antek i Francek wyjechali se do Paryza. Siedli se w takim fajnym lokalu i chcieli cojsdobrego zjejsc. Jednak Antek sie bou, ze sie ze kelnerym niy dogodajoom, bo pszeca niy znajoom francuskego. - Nic sie niy booj Antek - pado Francek.- Jo znoom francuski i jak ino kelner pszidzie to zaroski wszystko zamoowia. Noo i psziszou kelner i Francek pado: - La kelner, dwa razy la supa, la kotlet, la kapusta, la lody i la piwo. Kelner zamowienie pszijoon, przinioos obiod, zjedli i chcieli puacic. - La kelner - zawouou Francek - la puacic. Kelner wypisywou rachunek a Francek pado do Antka: - Noo i widzisz, takessie bou, a jo pszeca umia po francusku. Widzisz to czeba ino pszed kazdym suowym dodac"la". A na to kelner:- Ty byspieroonie guodny chodzioou jak by jo niy boou ze Siymianowic!Rous Antek chciou wyproobowacswojego kamrata i pedziou mu tak: - Wiysz Francek, jak jo umrza, to bych bardzo chciou, zebystak pszi mie czi noce wachowou. Mogesz mi to pszisioonc? - Do ciebie wszystko - pado Francek. - moga i tydziynnawet. Noo i dobrze. Antek chciou sie pszekoonac, czy to prowda i udowou umrzyka. Lezou w trumnie a okym ukradkym spoziyrou czy Francek umowa doczimo. Francek jednak boou szewcym i zol mu byuo tych czech nocy to se szczewiki do zolowanio pszinioos i kouki wbijou. Narous Antek z trumny godo: Pszi trupie sie niy klupie! - A umarty mo pysk zawarty - pado Francek.- Antek pozycz mi 200 zuotych. - Noo dobrze, ale moom pszi sobie ino sto. - Noo to dej te sto, a druge sto bydziesz mi winiyn - pado Francek.Rous sie Antek rozchorowou, wzioon i umar. Franckowi to tak blisko ku sercu psziszuo, ze niy trwauo dugo i oon tysz wnet stou pod bramoom rajskoom. Klupie i klupie w te dzwiyrze, ale dostacsie niy moog, bo ci anieli tak w niebie guosno spiywali. Nojbardziyj to jednak byuo suychacAntka. Nic ino wrzeszczou "Hosanna Alleluja, Hosanna Alleluja!". Tego jusz byuo Franckowi za dugo. Czekou i czekou, klupou i klupou, asz sie rozezloou i zaczoon szpetnie pszeklinac. Te "ogniste pieroony" to ino tak jedyn za drugim furgaly. Teros byuo mu jusz blank jedno czy pudzie do nieba czy do piekua. Narous brama sie otwarua i wyskoczoou z niyj Antek w biouyj, dugiyj koszuli z lelujoom w rynku i wouo na caue garduo: - Suchejcie anieli! To jest dloo mie prawdziwo niebiansko muzyka, to je balsam dlo moich uszoow. Czy suyszycie te dzwoony ojczyzny? To soom guosy mojego Sloonska. Wpuscie kamrata do nieba! - Noo i tak Francek sie tam dostou.Do Francka psziszou rous Antek pra, noo i pado mu: - Francek wejrzij tam ino pszez okno, niy chca ci sam powiedziec, ale zdaje sie, ze twojego psa pszejechauo! Francek wyjrzou, spojrzou i pado: - Skoond! To pszeca niy je mooj Azor. - Noo ale wejrzij se dobrze - pado Antek - to jest na pewno twooj pies. Mo taki som czorny ogoon z tymi biouymi plamami. - Dycci padoom, ze to niy je mooj pies! - pado Francek i jeszcze rous wejrzou a potym dodou: Pszeca mooj pies niy je taki plaskaty.Antek z Franckym robiyli rous we wsi. Noo i dobrze. Robioom i robioom. Noo ale narous sie Antek stracioou. Francek go poszou szukaci patrzy, a Antek stoji nad wychodkym i kijym tam miyszo a mieszo. - Antek! Cooz ty tu robisz? - Adycwidzisz, ze szukoom. Zaket mi tam wpod i niy moga go znojsc. - Smool go, pszeca i tak go jusz nosicniy bydziesz! - Noo prowda godosz, ino widzisz w kabzie moom sniodanie - pado Antek i dalej szuko i szuko.Rous Antek z Franckym poszli do restauracji. Tam zamoowiyli kotlety. Noo tyn kelner im po jakischwili pszinioos. Tyn jedyn kotlet ale byu wiynkszy. Antek se go zaros dou na talyrz. - Poleku, poleku - pado Francek - po jakimu akurat ty tyn wiynkszy bieresz? - A ty jakbyszrobioou? Pyto Antek - Noo jo by na pewno wzioon tyn mynszy! - Noo to co chcesz? Joch zaroski tak pomyslou i bez toch wzioon tyn wiynkszy!- Antek, jak myslisz co je bardzi ciynszke kilo piyrza abo zelaza? - pyto Francek. - Ty guptoku, pszeca kilo jest kilo! - Noo to jakestaki moondry to spuscse kilo piyrza a potem kilo zelaza na noga a pszekoonosz sie co je ciynzejsze!Rous Antek z Franckym szli wele koscioua. Narous Antek syjmnou czopka na znak pozdrowiynio. - Jo myslou - pado Francek - zesty z Poonboczkym na baker? - Noo bo tak je - pado Antek - my sie ino pozdrowioomy, ale ze soboom niy godoomyPszed wojnoom byuo na Sloonsku mocka skoorkorzy. Jezdziyli na woozku abo na kole i wouali: Skoorki, skoorki! Od kroolika, zajoonca moze byci od baby! Antek i Francek tysz byli skorkorzami. Noo ale zmierzuy im sie skoorki od kroolikoow czy zajooncoow. Chcieli se upolowacgrubszoom zwierzyne. Noo i poradziou im jedyn, coby se pojechalli do Afryki, bo tam mogoom od razu i lamparta i kamela abo nawet lwa upolowac. Posuchali, pojechali i zamiyszkali na pustyni. Noo ale cza pszeca wybudowacjakisdoom? Noo to Francek pado Antkowi: - Tu mosz drzewo, postow sam jako buda, a jo ida w tym czasie cojsupolowac! Poszou i idzie. Narous paczy... Maryjko swiynto, lew, prawdziwy lew! Wrzasnoou, zapoomniou o polowaniu, o skoorce, o wszystkim i leci do tej nowozbudowany budy. Pszewroocioou sie pszez proog a lew pszez niego i buch - prosto do srodka. Francek drapko stanoou, zaczasnoou dzwiyrze i zawouou pszes szpara do Antka: - Ty go tam zedrzyj ze skoory, a jo ida Antek po drugego!Rous jusz zajsAntek pado Franckowi, ze w Afryce to rous polowou na lwa. Pado mu: Ci padoom, tyn lew na mie swidrzy, a jo na niego. Jo blizyj, oon blizyj. Narous jo na piyncie zwrot a lew za mnoom. Jusz miou mie mieca tu narous...ciach, obalyu sie i lezy. Noo to jo paf, paf w niego i zabiyuech go. - Tosty ale odwazny Antek, jo by jusz chyba ze strachu do galot narobioou! - A costy myslou? Na czym oon sie posliznoou?- Francek skoond mosz nowy rower? - Ach wiysz byuech z Marikoom na koompielisku. Koompalimy my sie, potym cauowali my sie, potym my sie juzaskoompali, a potym... Marika powiedziaua: "A teros se Francik wezto na co mosz ochota". Noo to mie niy cza dwa razy godac. Uaps za kouo i jusz je moje.Antek z Franckym poszli sie wypinkac. Antek kuko na Francka i sie go pyto : - Te , a poczamu ty sikosz dwooma szprycami? - A bo to ze wojny je . Rous mi pszeszczelyuo tyn interes i tak jusz od tego czasu pinkoom choby z dwooch dziurkoow. Ale , ale poczamu ty jak lejesz to je szescszprycoow . Byuestysz na wojnie? - Niy jo se kedyspsziczas rajsferszlusymBergmoony robiyli na dole a pilnowou ich sztajger kery byu z Gorolowic. Rous paczy tyn sztajger, co na scianie drzewo je w poru miejscach fest pouoomane i sie pyto Antka : - Kto to zrobiyu ? - Druk ! (pado Antek) - To powiydzcie mu ze sie ma zaraz u mnie zguosic!Rous robioou Antek i Francek na grubie . Noo i niy zauozyli jak sie nolezy tych sztympli . Narous dupuo i oba lezoom pod woonglym. Antek maco rynkooma po cmoku i narous trefiou na sagato zicod Francka i ryczy : - Francek ! Ty wiysz ze zesze strachu wyuysiou !?Antek , pamiyntej, ze dzisiej mosz nos odwiedzic. - Ja , ale niy wiym pszeca kaj wy miyszkocie? - Noo to suchej , to je pszeca ganc ajnfach : Stoonse na busszteli nr 126 . Kej tyn bus pszijedzie , kopniesz drzwi i wlejziesz. Jak stanie wele fuzbalplacu, kopniesz juzajsdrzwi i wylejziesz. Potym obejrzysz taki dupny haus. Szturchniesz kolanym i otworzy sie foortka. Potym staniesz wele windy . Kicholym nacisniesz knefel i pojedziesz na ostatnie piyntro. Tam kaj je numer 102 klupnij czi razy gowoom i my ci jusz otworzymy . - Wszysko kapuja. Ino po jakimu gyrami, kolanym i kicholym? - Dycw ryncach bydziesz czimou flaszki z gorzouoom!Francek spotkou Antka i padou mu: Alech cie pieroonie dugo niy widziou - Boch siedziou - A za co to - Za to zech gowoom o mur biyu - Za to tysz jusz fsadzajoom - Ja! Bo widzisz to niy byua moja gowa!Anek miyszko na wiyrchu a Francek na dole. Francek czyto cajtung, a u Antka cosik o deliny klupie i czasko. Francek leci na wiyrch i ryczy: - Niy umisz to tyj twojyj staryj pedzieccoby szczewiki seblykua, bo jo niy poradza jusz szczimac! - Staryj niy ma w doma. - To co tam u wos tak klupie? - Wlyjsi obejrz - pado Antek. Francek wlos i wszyndzie kuko. I nic . Na soom kooniec wlos do badycimra i paczy a tam swinia na drzewianyj nodze ! - Jezderkusie ! Take cojsech jeszcze niy widziou. - A co ty myslisz - fuknou Antek - dyckej chca ino golonko zjejsc, to niy byda pszeca coukyj swini bic!Rous byuo dwooch elwroow. Antek i Francek. Antek byu jeszcze wiyncyj lyniwy ak Francek. Jak tysz rous jechou na dou fedrowac, a niy chciauo mu sie hercoowy bracmit, to ostawioou joom na wiyrchu i powiesioou na niyj kartka : "Francek, kej pojedziesz na doou, wejzmoja hercoowa, bo zech joom zapoomniou. Antek" Francek se tyn cetel pszeczytou i no okopyrtce szkryknoou : "Hercowy`ch niy widziou . Francik ".Antek miou geburtstag i FRANCIK przykarowou z cauoom familioom mu gratulowac. Noo Antek zrobioou dupny fajer ale jusz byuo poou czworty rano a Francik sie do doom niy ruszou. To Antek pado: - Ej Francik u soomsiada tysz byu fejer ale tam jusz o drugi wszyscy poszli do doom. Na to Francik: - JA ALE UOONI MIELI NAPAKOWANO A NAPAKOWANO!Antek i Francek pojechali do Niymiec. Chodzoom se tak po tym Berlinie, a Antek pado: - Wiysz Francek, tak bych zjod bratheringa, yno niy wiym, jak sie to pieronstwo po niymiecku nazywo!Francek niy chciou iscdo wojska i udowou takigo, ze to niby niy widzi. Antek mu pedziou, jak mo rynkami macac, oczami pszewroocac, noo i dobra. Kozali mu iscdo uokulisty. Tyn mu tak: - Jako to litera? - Kaj panie dochtorze? - Noo tukej! - Ale kero, panie dochtorze? - Noo na tyj tablicy, tu - pado tyn dochtor. - Noo, ale jo zodny tablicy niy widza! - Noo to wy tysz ani nie mogecie do wojska isc! Noo i zwolniyli Francka. Ale rous Francek se z Antkym na wieczoor do kina poszli. Siedli se i paczoom. A tu prawie tyn dochtoor siodo wele Francka. - A pan co tu robi? - pyto tyn dochtoor - Pszeca pan bardzo suabo widzi? Do kina pan psziszou?! - Jak to do kina? To, to niy je autobus do Mikouowa? Antek pieroonie?! Kajzes ty mie zakludziyu?!Antek z Franckym podali sie za masorzoow. Chodziyli po wsi i zabijali swinie. A Antek swidrzyu na jedne uoko. Rous psziwionzali wieprzka i Antek miou go zabijac. Jusz sie zamachnyu, jak Francek ryknyu: - Antek, jak bijesz tam, kaj sie dziwosz, to se soom tego wieprzka czimej!Antek z Franckym byli rous guodni i umoowiyli sie, ze kozdy pudzie w inkszo stroona miasta i cojstam do jedzynio zuorganizuje. Za godzina Antek widz, jak milicjo Francka prowadzi. - A ty kaj idziesz? - pyto sie go - Na goon - pado Francek - a uoni mi flinty niesoom.Antek i Francek jechali rous na motorze. Noo, ale Franckowi tam dojsna zadku wiouo i byuo mu zima po karku. Tak zawouou Antkowi do ucha, coby stanyu na chwila. Stanyli i Francek pszewrociyu se szaket i miou z przodku kark zakryty a ze zadku zawarte knefle. No i teros jadoom dali. Ale ani sie Antek nie lobejrzou, a tu Francka niyma. "Musiou sleciec" - pado se Antek i wartko uobrociyu nazot. Pszijechou, stanyu i widzi jak Francek lezy na ziymi, nie ruszo sie, a peuno ludzi kole niego. - Co mu sie stauo? - pyto sie. - Noo nic. - padajoom ludzie - Lezou ale miou gowa na opak obroocoono. Jak my mu joom chcieli nazot obroocic, to yno cojstrzasuo i borok pszestou dychac.- Antek powiydz mi ino , jako sie nazywo to , co ryba w rzyce po sobie zostowio?- Ganc ajnfach , rybentrop ! - Noo, niych widzoom, jake to je leke! - A jak sie po sloonsku nazywo brytyjsko flaga ? - Francik, tego oni niy zgodnoom! - Noo pszeca brytfana! - Tysz blank leke! - Noo widzisz a padajoom, co ta sloonsko godka je niy do zrozumiynio !Rous Francik pojechou Warszawa uodwiedzic. Uazi tak i uazi po tych sklepach. Wlos do takigo ze lachami. Ta ekspediyntka pyto go sie co uon potrzebuje. Na to Francek: - Jo szukoom ancugi. - A co to jest - pyto sie sklepowo -Noo galoty, westa i szaket!- pado Francek.Antek robiyu na grubie na pszigotoowce na V odziele i szou po fajrancie do doom. Spotyko Francka i tyn mu godo. CzescAntek. Antek nato: Ty mi jusz niy godej Antek yno Antek szczynsciorz!!!!!!!!!!! A co sie to stauo pyto Francek. To ty gupieloku jeszcze nic niy wiysz!!!! Niy ,godej???? Dzisiej mooj sztajger posuou mie na zastympstwo na VII odziau bo ich kombajnista Wincynt wczora musiou uokropicznie zapici niy psziszou do roboty. I wyuobrozse ze jak jechali do drugego ringa na V to tompuo i cauy pszodek ze ciesloom i sztygarem Muszalikym zabiyuo. 8 chopa zodyn niy wyloz cauy, i keby Wincynt dzisiej niy zabrou to bystera zy mnoom tysz niy godou! Ja ty mosz recht to je szczynscie pedziou na to Francek. Dwa dni po tym............. Francek spotyko Antaka i ryczy. CzescAntek szczynsciorz !!!!!! Franceeek . Ty mi jusz niy godej Antek szczynsciorz yno Antek szczynsciorz szczynsciorz. A co to sie stauo. To ty gupku gupi jeszcze nic niy wiysz. Niyy.??????????? Pszy wyjezdie o drugi urwaua sie szola i wszytkich chopoow co w klotce byli zabiyuo, a jo jusz tysz zech driny bou yno pszez ta moja lampa, sygnalista niy umiou gitroow zamknoonci mie ze klotki nazot wytargou. Jaaaa ty mosz richtich szczynscie. Od jutra byda ci godou Antek szczynsciorz szczynsciorz.. Dwa dni po tym ............. Francek widzi Antka i rycy : Czesc Antek szczynsciorz szczynsciorz!!! Francek ty mi jusz niy godej Antek szczynsciorz szczynsciorz yno Antek szczynsciorz szczynsciorz szczynsciorz !!!!!!!!!!!! Co juzas byu wypadek na grubie?????? Niy , ale jak zech wczora na wieczoor, na moji staryj Indze lezou to mi na zicsleciou zyrandol !!!! No i co to mo bycza szczynscie dziwi sie Francek. Noo wiysz ale kwila wczesnij zech miou tam gowa!!!!!!!!!!!!Duchy Antka i francika walazuy za brama cmyntarno, bo stol tam fajny motor Honda. - Patrz Antek, ale piykny, za naszych czasoow takich gibkich niy byuo - Noo to co noom pszeszkodzo teras sie na nim karnoonc- luodpedziolu Antek - Wcale niy gupi pomysu. To wiysz co, ty jusz go zapusc, a jo yno skocza po cojsdo dom. Za chwila cisnie nazot z dwooma puytami nagrobnymi pod parzoom. Francek wejrzou na niego zdziwioony i spytou sie, czamu to pryczy. Jako czamu, bes papiyroow nikaj sie niy ruszoom - odpedziou Antek-Antek, czego sie uczysz ? -Esperanto -a co, chcesz tam pojecha? ?We Francyji w restauracji: Antek: Ty, majoom tu strasznie dobre slimoki. Francek: Ja, tosz nie godej? Antek: Noo, jedyn nos prawie obsuguje.Francek : " Antek ,jak niy pszestoniesz z tym piciym wina , to sie zestarzejesz !" Antek : Mosz prawie ! Jo tysz tak padoom ! Dobro kropla czimie modo !"
Antek ze Franckym sie zegnali bo Antek jechou do Niymiec. Francek godo mu : - Ty sie mosz fajnie, tam je roboty w pieroony, a pinioondze " lezoom na ziymi ", ino sie schylic. Antek pszijechou do Hamburga, wysiado z cuga, idzie i paczy lezy 20 DM, jusz sie schylo i chce je podniysc, ale se pomyslou "niy, pieroona, piyrszy dziyn... , niy byda robioou " .Francek zaprosioou rous jednego gorola do doom na kolacjo . Gorol psziszou szykownie obleczoony w ancuguino jakostak trocha go czucbyuo na gnooj. To Francek mu godo:- zanim sie siednymy do jedzynio, to tam je uaziynka idzsie okoompej. Zakludzioou go, pokozou mu kaj je wanna kaj ryncznik . Francek siedzi i czeko, czeko, czeko - nic. Narous gorol cojsryczy. Francik otwiyro dzwiyrza od uaziynki, wuazi a tyn tam stoji i czimie ta wanna w rynkach i blank czerwoony godo : - Te , kaj ci to wyloc?!!!Francek i Hyjdla zyli cuzamyn do kupy jusz dwadziyscia lot a jeszcze sie niy hajtli. Niy hajtli sie bo rous oona niy chciaua kej oon byu ozarty, a oon juzajsniy chciou kej byu czezwy .- O faroona! Francik, kto ci tako bula na czole trzasnoou ? - pyto sie goornik kolegi . - A moja staro gornkym mie pizua . - Tosty , gupieloku, niy umiou sie schylic? - Dzisz go, mondrala! Myslisz zech tego niy zrobioou? Ale oona to wyrachowaua i zaros nizyj cylowaua!


Dochtoor pedziou: "Franzek, ty musis myni duldac, zawsze jak mosz durst to zjydz se jedna apfelsina zamiast tyj zupy chmielowy!" Na to Franzek: " Pieroonie dochtoor, cztyrdziysci apfelsinoow na dziyn, to musicie mi nojpiyrw sami pokozac!"Antek sie rous naprou we knajpie z kamratami i turlo sie do doom. Fest mu ciynzko byua ta drooga do doom i chytou sie za co i kaj ino moog . Yntlich odbiyu sie od sciany jednego doomu i wleciou na sup oguoszyniowy. Blank froo, co trefiyu na cojskaj sie opszycporadzi, maco rynkoom, maco, uazi kole tego supa, asz na rous ryczy : - Retung! Pieroonie retung, bo mie zamurowali!


- Te Francik , co to ci sie stauo? Kery ci te zymby wybiyu? - Moja baba ! - Pszecasgodou, co pojechaua na kur! - Bo zech tysz tak myslou!Wtosklupie do dzwiyrzoow i wouo : Otwiyracpolicja! Za dzwiyrzami pieroonski rumor i za chwila otwiyro wystraszoony Antek, a tam uradowany Francek godo : - Bez strachu , to ino jo i pszinioosuech halba .Na to Antek: - Ty gupku , a jo do kibla spusciyu couki dymioon .Antek i Francek na s-Bahnhofie w Berlinie , Zug wjechou, dzwiyrza sie otwaruy i trzi gryfne frelki wchodzoom rain. Antek z kulturoom zrobiyu plac i godou bitte, bitte, naroski se dzwiyrza zaczasuy i zug pojechou. Francek wrzeszczy: ty pieroonie, ty yno pity, pity a pity wlazuy a my dali stojymy jak dwa c.....Spotyko Antek Francka we knajpie, ale Francek cojsje blank smutny: - Co sie stauo? Czemusje taki markotny? Pyto Antek. - A widzisz? Tesciowo mi ukradli i zondajoom okupu!!!odpowiado Francek. - Skoond jo im wejzna milioon nowych zuotych?!!! godo pszerazony Francik - Jo bych sie na twojim miejscu cieszoou !! - Z braku tesciowyj?! Odpowiado zdziwiony Antek. - Jo tysz ale, ooni mi powiedzieli ze jak niy zapuacam to mi joom skloonujoom!!!Rous w pooniydziauek majster niy wyczimou i ustawioou wszyskich murorzy w dwooch rajach : Kerymu sie niy chce robic, nich wystoompi! Wszyske wystoompiyli ino niy Francek . - A poczamu tysniy wystoompioou ? - Bo mie sie niy chce ani kroku zrobic.Antek spotkou Francka. - Poodzzy mnoom, Rubinstein bydzie grou. - Jak ze Ruchym , to ida zaros!Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke pinioondze pszesuepali to sie im spoomniauo iz swiykra mo gyburstag i obiecali jyj kupiczuote kolczyki . Policzyli te ostatnie grosiki kele im sie ostauy i na kooniec Francek godo : Wiysz co Antek, te kolczyki to jyj mozno na drugi rok kupiymy a w tym roku doomy jyj ino uszy pszedziurawic!Francek je we muzeum i ogloondo rostomanjte meble. Pszewodnik godo : - To soom pieroonym droge i niyspotykane meble hebanowe. - Ach, niy fandzolcie sam takich gupot. Pszeca widacze to soom na zicher blank stare meble!- Poczamu zoondo pan rozwodu ? - Bo zech je zyniaty . - Dobra , dostaniecie rozwood, ale niystety, to wy bydziecie winny. - A niych bydzie - pado Francek. - Wola bycwinny rozwiedzoony nisz niywinny zyniaty.Francek blank downo niy suepou. Wreszcie poszou do szynku . Wuazi , widzi blank ozartego i ryczy do kelnera : - Kelner doomie gynau to samo !Antek i Francek siedzieli we celi i mieli pieroonsko langywajla. Antek pado Franckowi: zagroomy w sklep, tukej byda mjou lada, tam rygal z toworym, jo byda spszedowou a ty kupowou. Francek puko do dzwiyrzoow i godo: prosza foond mooki, foond cukru, sztanga mydua, Antek sie schylo, Francek mu kopnou do dupy! Antek sie obrooco kto to byu? Niy wiym w sklepie je peuno ludzi!

<<<<      Home      >>>>