WICE O SOOMSIADKACH

<<<<      Home      >>>>
Jedna soomsiadka godo do drugyj: Jaki smiyszny je tyn swiat. Downiyj sie mode frelki czerwiyniyuy, jak sie wstydziyuy, a teroski sie wstydzoom, jak sie czerwiynioom.
Od Bryz´liny hop miou rous wypadek w robocie ale jakos´ go poskuodali i jak psziszou ze szpitola, to zaroski posuali go do sanatorium. Rous spotyko joom soomsiadka i pado: Bryz´lino a kaj to sie wosz chop podziou. A uoona pado i na to: Co rzoondzicie? kaj je mooj chop? A na KURwyjechou!!!
Trefiyluy sie czi soomsiadki i rosprowiajoom kero to miaua najwiynkszy bool. Jedna godo: Jak byuach u dyntysty, a uoon mi zymba wyrywou. To mie to pieroon´sko bolauo.Ta drugo godo: jak zech roddziyua to mie dziypiyro bolauo. A ta czecio godo: Baby to je wszystko nic, jak zech jechaua na kole a dzyndzel mi do kety wlos toch ze boolu dzwoonek ugryzuach.
Spiyrajoom sie dwie ogrodniczki. I jedna godo: u mnie w zegroodce to urosuy taaaaketumaty i tak pszed gymboom pokazuje jake wielke. a ta drugo pado, to je psinco umie urosuy take ogoorki ze jo foortki nie umiauach zawzyc´ A jedna tako gucho pszeuazi kouo nich i godo: Baby a kaj oon miyszko???????
Pszileciala jedna soomsiadka do drugi i pado: - Kowoliczko, Kowoliczko! Wiycie, co jo dostaua? - Co? Powiydzcie pryndko, mozno i jo zaros poleca! - Himoroidy!!! - Kajs´cie je dostali? - W dupie!!! - To wy´cie tako? Jak jo co dostana, tysz woom tak powiym!
Spotyko sie Gerda ze Trudoom: -Truda, Ty se kup nowe gardiny bo jo wszystko widza co Ty ze swojim starym wyrobiosz... -A Ty se kup nowe bryle, bo jo niy ze swojim wyrobjom ino ze Twojim!
Psziuazi s´loonzara do warzywnioka pszed nioom stoji soomsiadka(gorolica)wnowym mantlu s´loonzara chciaua joom pochwolic´ ze mo taki piykny mantel i godo, ale mo pani fajny mantel ale te knefle to doo niego niypasujoom!
- Kowoliczko, Kowoliczko - niy byuo sam mojego chopa? - Czamu pytocie?- A bo wzioon 5 zuotych i pedziou, ze idzie na dziwki!
Kowoliczko! Kowoliczko! Wasz chop leci z blumami! - O pieroona, zajs´ bydzie chciou dupy. - A co, nie mocie blumwazy?"
Rous jechaua jedna baba sztrasynbanoom do Chorzowa. Koonduktorka pyto joom kaj jedzie?- Do Chorzowa! - Pado baba. - Do Starego? - pyto koonduktorka, (noo bo to i Stary Chorzoow tysz jest). - Niy! - pado baba, - do Emmy prac´.
Spotkauy sie dwie soomsiatki Frida ze Elzoom a obie miauy jusz od tego klachanio niyforymne wargole na gymbie.Frida miaua ta dolno warga wysunyto do pszodku a Elza toom goornoom. I godo Frida do Elzy: -Pieroona kandego co za szpetno pogoda dzis´ej, padze i padze! a Elza nato: -Jo to smola, mie tam niynapadze.
- Soomsiadko widzielis´cie mojego chopa? - A czamu sie o niego tak bojicie ? - Bo widzicie soomsiadko, rano poszou utopic´ szczynioka w stawie ... - Noo i co z tego? -Tyn szczyniok jusz pszileciou nazot...
Cila godo ze Marikoom : - Twoja cera dalyj uczy sie grac´ na pianinie? - Toc´ i robi wielke postympy. Wczora graua ze nauczycielym. Samach suyszaua, jak jyj pedziou, ze wypszedzo go o sztyry takty!
- Kowoliczko! A fto to je na tym uobrosku? - Lynin! - Kaj tysz se ta Lyjna takigo szpetnego chopa znodua?
- Kowoliczko, a kaj to ino niesiecie tyn tepich? - Musza go wyniys´c´ z doomu, boch na nim zdradziyua mojego starego. - Niy pszesadzejcie, jak bych jo chciaua wyniys´c´ z doomu wszysko na czym zech zdradzyua mojego starego, to by uostauy mi ino kroomlojchter i kaktus.
Kowoliczka czys´ciua piec chlebowy i goornoom czyns´cioom byla w pojszczodku, psziszou Francik, ujzou wypiyntoom czyns´c´ tylnoom pryntko skorzystou z okazji, a potym poszeu. Kowoliczka wylatuje pszed doom, rozgloondo sie i pyta Filipczyczki: Niy widzielis´cie kto mnie chyndorzyu?! - A co, niy byuo wos dooma?"
<<<<      Home      >>>>