WICE O SZKOLE

<<<<      Home      >>>>


Rous jedyn uczyciel co sie joonkou wzioon klasa niywidoomych na basyn, coby sie poskokali na kepka. Te jusz stojoom na tych supkach ze kerych sie skoko on ryczy "Chop... , chop... , chopcy wody niyma!!!
Dzieci we szkole dostauy na zadanie do doom naszkryflac┤ opowiadanie, ino co by byuo driny zdanie: "MATKA JEST TYLKO JEDNA" Na drugi dziyn┤ nauczycielka pyto sie kery na ochotnika pszeczyto swoje wypracowanie.Jako piyrszy zguosiyu sie Zeflik i czyto:"Wczoraj w dooma byua balanga. Piua mama piyu tata,piyu oonkel piyua ciotka. Wkoon┤cu brakuo gorzouy,i mama mi godo tak: Zeflik w byfyju soom jeszcze dwie halby, wejz┤ tam je i dej je na stoou, noo to Zeflik podchodzi i otwiero tyn byfyj i godo: Matka jest tylko jedna!!!
Psziszua rous nowo nauczycielka do szkouy. Jedyn naucziciel i godo:- Pani wiycie co, ale s┤cie dostali klasa samych chacharoow. - Niyszkodzi, jo po psychologji, jo to opanuja.wchodzi i godo: -Dziyndobry dzieci! A tam take: Czejs┤ staro motyko!!! Jak uoona startnyua do drrektora-Panie derektorze teras mi tak brzitko powiedzieli te chopcy w ty klasie!Dyrektor godo, spokojnie pani pudzie zymnoom.Wchodzi i godo:-Czes┤c┤ chachary pieroon┤ske!!!a tam: -Dziyn┤dobry panie derektorze, dziyn┤dobry. -Co mocie tera za lekcja. -Noo teras moomy geografia.-To suchejcie, tymatym naszy lekcji jest: nacioonganie olika na globus,ajedyn pado: -Dyrektorze a co to jest globus. Oon godo: -Widzi pani tak cza byuo zacznooc┤.
Jedyn Karlik we szkole godou do pani uczycielki : - Jo panioom kochoom!- Karliczku, ale jo niy lubia mauych dziecioow! - Noo to jo byda uwazou!
We szkole pani godo do dzieci coby poszukauy we W÷rterbuchu rzeczowniki kere idzie jejs┤c┤ a kon┤czoom sie na "mus". I dzieci godajoom: -Apfelmus, Pflaumenmus,............A jedyn taki Wojtek narous godo: -Koomunismus! A pani na to:-Wojtek, co to godosz pszeca tego sie niyjy. -Ja, ale mooj fater mi rous godou co sie tym rzigo!!!!
- Panie rechtoor, mamulka dali piyknie podziynkowac┤ za nauka i posyuajoom woom ta kura - powiedziou synek we szkole. - Powiydz matce, ze piyknie dziynkuja. To bardzo piyknie, ze niy zauowali tak tustyj kury.- Najprzood to i zauowali, ale jak widzieli, ze Azor joom tak blank na smierc┤zadusiyu, to sie radowali, ze aby woom majoom co podarowac┤.
- Gustliczku, jake moomy termometry? - Maue i wielke. Maue dzieloom sie na myn┤sze i nojmyn┤sze, a wielke na wiynksze i nojwiynksze.- Gustlik, jak mi sam jeszcze rous jakes┤ gupoty powiysz, to pudziesz do doom! - Moomy jeszcze termometry s┤rednie i s┤redniejsze ...
Francik wymiyn┤ mi sztyry zywiouy s┤wiata.- Ogyn┤, woda, wojna i...karczma panie rechtoor!- Karczma? Po jakimu karczma?- Noo wiedzoom, jak tatulka dugo niy ma z szychty i siedzoom w karczmie to mama rzadzoom: - "Tyn juzajs┤ we swojim zywiole".
We szkole pyto sie rechtoor dzieci: Po czym dzieci poznoomy, czy kura je staro czy modo? - Po zymbach panie rechtoor pado Alojzik. - Pszeca kura niy mo zymboow! - Noo to jest szczero prowda, ale my moomy zymby panie rechtoor!
"Lekcja pszirody"Rechtorka sie pytou Manek, powiydz co to jes za zwierze co tam w karmiku za oknym je, Manek wejrzou, hm to jes wroobel, ach Manek to sikorka, ale jou sie jusz cieszam ze ty wogule myslisz i wiysz ze to je ptok. Manek wylos na pauza z rynkoom w kabsie spotkou rechtorka i sie pyto. powiydz mi pani co jou moom w ty kabsie je twarde jak drzewo i mou czerwonou kappa, rechtorka drzizt go w pychol, Manek ty swintuchu! Manek wycioongnoou z kabsy sztrajhecel i powiedziou to je ino zapauek ale jou sie tysz cieszam ze pani mysli.
Jedyn rechtoor pyto dzieci w klasie: - Czy wszyscy majoom chusteczki do nosa? - Moomy. - To prosza pokozac┤! Wszyscy pokazujoom, yno mauy Zeflik ni mo. Rechtoor kozou mu leciec┤ do doom i psziniys┤c┤. Niy twauo dugo i Zefliczek je nazot z chusteczkoom. - Pokosz chusteczka - godo rechtoor. Zefliczek odwijo pakslik, rozwijo jedyn papioor, drugi papioor, czeci papioor, i pokazuje chusteczka. - Noo widzisz - pado rechtoor - i co ci matka pedziaua? - Pedziaua: "Tu mosz, ale pamiyntej se, cobys┤ mi kaj tyj chustki niy zmarasiyu!"
Rous we szkole rechtoor pytajoom dzieci, coby dali jakis┤ zdanie, w kerym je suowo "larmo". Noo i jedyn synek stowo i pado: Jak mooj tacik pszichodzoom naprani ze szychty to u nos w dooma je wtedy pieroon┤ske larmo. - To jeszcze nic - Pado drugi synek - Jak moja siostra pszichodzi ze zolytoow za nieskoro, to matka robioom larmo. - To i tak nic. - Zguoszo sie nojmodszy synek we klasie. Moja matka robiyli rous pranie i wpod im cycek do wyzymaczki. To dopiyro byuo larmo, uo Jeeezu!
<<<<      Home      >>>>