WICE O BUKSLIKACH

<<<<      Home      >>>>
Pszilatuje mauy bajtel do masorza. I sie pyto. - Mota muzg?- Niy, niy moom - pado masorz - Bes to mota taki gupiy pysk!!! - pedziou bajtel
Stoji mauy Zeflik na pszistanku in Gleiwitz, i czeko na tramwaj. Wele niego stoji elegancko paniusia. Narous jak sie wiater serwou i poderwou i ta kecka do goory. chyciua, wartko opusciyua na doou i godo do Zeflika: - Niezuy mam refleks, chopczyku, prawda? - Niy wiym jak pani, ale my na to godomy cipka!
Jedyn chop kupiyu synkowi gitara. Synek godo:- Papa, ta gitara pszeca niy mo strunoow! - Najpszod pokosz co poradzisz, a potym dopiyro dostoniesz i struny!
- Ojciec nudla ci wisi na pysku! - No ty pieroon´ski podciepie, jo ci doom na fatrowy ryj tak brzitko godac´!!!!
Padou rous Vater swojymu bajtlowi: -Jydz, jydz synu to bydziesz rusl. A tyn bajtel na to: -Jo niychca byc´ Rus jo chca byc´ S´loonzok!!!!!!!!!
- Papa, tyn chop sie ciebie kuanio. - Niy ciebie, ino tobie. - Mi? - Niy mi, ino mnie! - Pszeca godoom, ze ciebie!
- Je! Mama !- wouo bajtel we sztrasynbanie - Obejrz, jako rubo baba! Oona mo brzuch aze do kolanoow ... Ta matka daua bajtlowi w pysk, chyciyua go za rynka i blank snerwowano wylazua z nim ze sztrasnynbany. - Cobys´ mi wiyncy najduchu jedyn takyj gan´by niy robiyu! - rycy na bajtla. - Take cosik to se mogymy w dooma pedziec´, ale niy pszi ludziach. Juzajs´ rous jadoom sztrasynbanoom i juzajs´ ta rubo baba jedzie mit, a bajtel joom uwidziou i ryczy: Mama! A o tyj rubyj babie to my se w dooma porozprawioomy, pra?
Hubercik z Alojzym psziuazoom do oumy i Hubercik sie pyto: -Oouma, a ty mozesz miec´ dzieci? -Niy, niy moga. - Widzisz - godo Hubercik do Alojza - Godouech Ci ze Oouma je samcym ...
Ociec sie pytajoom synka: - A co bys´ ty chciou byc´? - Ach, jo by chciou byc´ bistynhaltrym ... Nojlepiyj tako mauo troojeczka ...
Jedyn bukslik jedzie se banoom i porzoond sie dropie po karku. Narous wycioongo zza kragla jakes´ maue stworzoonko, pszygloondo mu sie bes chwilka, po czym wyrzuco go bes uokno i pado: - Niy chcesz, uowado, spokojnie jechac´ du doom, tooz toompej pieroonie piechty!
Rous tako mauo dzioucha zostaua sama w dooma. Pech chciou ze zaklupali doo ni cygany. Rozsoondno dzioucha niy pusciua ich do doom. Za to staro cyganka ze zuosci pedziaua: - Za to ze niy chcesz nos puscic´, wyrosnie ci kroolik miyndzy nogami. Za pora lot, rous koompie sie we wannie i widzi ze rosnie jyj kroolik. Opowiado to mamie jak to byuo pszed parooma latmi z tymi cyganami i pszepowiednioom. - Pokoz tego kroolika - S´mieje sie mama. - Dzioucha! - Mama rozbiyro swoje majtki - To jest kroolik!!! A na to dzoioucha:- Mutter, a tyn wosz kroolik mo tako szyroko gymba?!!! - Jak tyn twooj zezere tela marchwi co mooj, to tysz tako bydzie miou!!!
- Tato kaj wys´cie sie urodziyli? Spytou rous synek Fatra. - we Bytoomiu!- A mamulka?- we Opolu.- A jo?- we Strzelcach Opolskich. - Noo patczcie, co za szczyns´cie, ze my sie tak wszyscy spotkali pra?
Spotyko sie dwooch ojcoow. Jedyn sie chwoli: - Ty Joouzel, wiysz jak mooj Antek fajnie kloonc´ poradzi. - A wiela mu to?- Jusz 4 lata.- A rzykac´ umi to jusz? - Czys´ ty gupi, take maue dziecko?!
Rous jedyn synek pszileciou do piekarni i wouo: - Dejcie mi dwie zymuy i jedna bulka!- Pszeca to je to samo - pado piekorz. - Ale kaj tam! Zymua jest zymua a bulka to bulka.Piekorz mu spszedou, ale jak synek jusz miou wylyjs´c´ ze sklepu, padou mu jeszcze rous: - Noo dyc´ pwiydz mi a to byu piekorz ze S´loonska - noo powiydz mi czymu to niy je to samo? - Noo bo, te dwie zymuy soom dloo babki i mojyj matki, a ta bulka jest dlo ciotki, a uoona je ze Sosnowca.
- Piekorzu, mocie suche bulki?- Moom synku, moom. - To dobrze woom tak, mooglis´cie je spszedac´ jak byuy s´wiyze!
Mauy Zeflik ze Glywic pojechou do tanty na wies´, na wczasy. Byu tam jusz pora dni i ciotka sie go pyto: - Noo, Zefliczku, jako ci sie u nos podobo? - Fajnie sam je, yno jedno rzecz mi sie nie podobo. - A coosz to takigo Zefliczku? - Noo, jak ida do hajzlika sie zauatwic´, to mi wszyndzie muchy siodajoom i niy moga nic zrobic´, bo musza te muchy uodgooniac´. - Jaaa, bo widzisz Zefliczku, do hajz´lika to musisz chodzic´ bez pouednie, jak jo uobiod warza, wtedy wszyske muchy soom w kuchni.
Dziouszka do mamy: Mamo powiydz mi bojka nisz pudam spac´, Dziouszko poczekej trocha o poounocy pszidzie ojciec, tyn noom bydzie uobydwoom bojki opowiodou.
Po coukyj kupie lot pyto sie ciotka Gryjtki . - Co u wos suychac´ ? Gryjtko? - Mama urodziyua sioszczyczka. - Ale pszeca wasz tata je jusz od sztyrych lot za granicoom! - Ja, ale pieroonym czynsto pisze...
Kelner do synka kery robi w cukerni: - Co sie tak oblizujesz? - Dostouech w papla od cukernika.
Papa i mama mieli dwooch bajtli: jedyn byu optymista a drugi pesymista. Prawie byuy s´wiynta i papa z mamoom mys´leli jake geszynki majoom dostac´ te bajtle na dziecioontko. Narous mama godo: - Egal co kupiymy pesymiscie, bo uoon i tak bydzie niyzadowoloony, noo to weznymy kupiymy mu czoug. A optymista? choby my mu goowno kon´ske dali za gyszynk to i tak sie bydzie radowou. Tak tysz zrobiyli. We wilijo bajtle otwiyrajoom gyszynki i pesymista godo: E, taki pancer ... Zieloony ... Niyfajny ... Ciynszki ... A optymista: Je! Koonik! Ale uciyk!
<<<<      Home      >>>>