WICE O DOCHTORACH

<<<<      Home      >>>>
Dochtor pszepisou chorymu lykarstwo i pado: - Mocie to brac´ po czi uyzyczki na dziyn´...- A to bydzie ciynszko - godo chory- A to skuli czego ? - dziwi sie dochtoor - Bo noom w dooma ostauy ino dwie uyzyczki !!!
Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre. A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!
Staro baba u dochtora - Czy miala pani dryszcze ? - A co to je ?- No , dzwoniyuy woom zymby? - Jak byuy w szolce, to trocha!
Psziszua baba do dochtora. dochtor pyto: Co pani jest? A ona godo: krafcowo!!!
Jedna baba co wozyua 150 kilo poszua do dochtora i godo tak: Panie dochtoor niych mi pan do cos´ na to opuchlizna bo wiycie jak jo jusz wygloondoom, jo jusz po schodach z necami niy umia wylyjs´c´.Dochtor popatszoou zmierzyu joom zbadou i pado: noo rzeczywis´cie zes´cie soom tak dos´c´ rubo, ale jo woom doom lykarstwo. Pszepisou jyj take krople co to miaua dziynie na wata po jedny kropelce i cyckac´. Wz´yna to lykarstwo, ale ino wylazua, z gwinta wypiua. To wszystko bys´cie musieli widziec´, jak to i wszystko zaczuo uciekac´, zadek na piynty pszodek na kolana a wiele ni, 15 kilo fetu wytopioonego i to tak wszysko lezy, wisi. Noo to uoona uap to tak ponacioongaua, wzioona se to pot pacha no i idzie do tego dochtora nazot.Panie dochtoor paczcie co mi sie stauo po tych waszych kroplach. Dochtor jak to obejzou, za gowa sie chyciyu i pado: babo cos´ ty zrobiyua noo co jo moom teraski stoboom zrobic´.Wzioon i tak ponacioongou wszystko, tak na gowa wiycie zawioonzou i to na taki droot. I uoona idzie do doom, spotyko joom soomsiadka i pado:Bryz´lino a kaj woom sie te wasze cycki podziouy.A oona pado i na to: Kichejcie cycki paczcie jako moom klata obros´nioono!!!
Psziuazi baba do dochtora i patrzi... a dochtor tysz baba :-)
Psziuazi chop do dochtora ze iguoom we puloku. Co panu dolego - Hujo Iglesias ;-)
Psziuazi baba do dochtora, a tyn loto jak nakryncoony dookoua bioorka. - Co pan dochtor robi? - A jestem dochtor okryngowy!!!
Psziuazi chop do dochtora i godo: -Panie dochtorze tak mie pieron´sko ta woontroba boli! -A pije Pan? -Pija ale niy poomogo!
psziuazi do dochtora jedyn chop i godo: Panie dochtorze jak mie nyrki boloom.Dochtor godo: -A mosz pan badania moczu.-Niy moom panie dochtorze. -Noo to widzi pan na szranku stoji mynzurka prosze tam nasikac´, ja wychodze, zaras wracam.Wraco tyn dochtor i zagloondo wszystke s´ciany fkouo spyrskane.-Cosie dzieje proszem pana? -A pan dochtoor mys´li ze to tak leko trefic´na tyn szrank!
Psziuazi chop do aptyki i pado do Pani Magister : - Dejcie mi gibko, noo wiycie co... I uoona mu daua ...
Pszilazua baba do dochtora i godo: -Jo moom czi zwiezynce choroby.-Noo co pani dolego? -Jo je uparto jak osiou, ws´ciekuo jak wilk i wierno jak Szarik. -Niych sie pani seblecze to je unmyjglich.Ta sie seblyko. Uoon podchodzi doo ni, nawet joom niybado i godo: -Wiy pani co, pani mo jeszcze czworto zwiezynco choroba. -Jezderkusie panie dochtorze a co takigo? -Pani je czorno jak s´winia!
Do dochtora psziszou karlus i godo: Dejcie mi cojs´ gibko na tyn mooj durchfal !!! - Sucham ?! Pyto sie dochtor .- Moom pieroonowo sraczka!!! - Tuplikuje dochtorowi karlus.- Ach tak rozumiem ...Zapisza panu "Normosan". Pojutrze do koontroli...W aptyce pani magister niy poradzi pszeczytac´ recepty, bo dochtor mo tako klaua ale wydaje naszymu karlusowi "Nervosan ...Badanie kontrolne u naszego dochtora. - I jak, pszeszuo jusz panu? pyto sie dochtoor.- Wiycie co panie dochtoor... Dalyj moom sraczka, ale wcale mie jusz to niy nerwuje!!!
- Panie dochtorze, pryntko, pryntko, nosz Alojz zuyknou korkocioong! - telefonoowaua baba do dochtora.- Jusz leca, zaroski tam byda, a cos´cie dotoont robjyli? - Otwiyrali my flacha nozym!
Pszichodzi chop do dochtora i godo: - Panie dochtorze jajca mie boloom. - Jak moowicie?- Nie, jak uzywoom babe.
Do dochtora od rojmatyki psziszou rous jedyn chop ze krykoom i godo: - Panie dochtoor, jo chyba moom krziwica! - Od mauego?- Niy , od kolan!
Wychodzi dochtoor - specjalista po szychcie na drooga i godo sie soom do siebie: - nareszcie zajs´ gymby!
Psziuazi baba do dochtora i godo: - Boli mie zoomb, ... abo niy, jezdem w cioonzy. - Noo to sie zdecydujcie (godo dochtoor), bo niy wiym jak moom fotel nasztalowac´.
Psziuazi baba do dochtora i godo: - panie dochtorze, ciyrpia na zanik pamiynci. - od kiedy?- co od kiedy?
- Panie dochtor, moja staro mys´li ze je kura. I to juz cztyry lata!- To je richtik powazno sprawa - godo psychiatra - ale poczamu zescie sam pryndzyj niy psziszli? - Bo my jajca poczebowali!
Rous jedyn dochtor podczas badanio pana Ecika, widzi co jego gyry soom pieroon´sko ksziwe i sie go pyto: -Take ksziwe nogi to mo pan od mauego? -Niy panie dochtorze, od kolan.
Psziszou kosciotrup do dyntysty . - Zymby mocie zdrowe, ale te dzionsua to mie niypokojoom .
Frau Masztalsko wasz chop poczebuje duzo spokoju . Pszepisouech sam s´rodek na uspokojynie. Biercie kozde szejs´c´ godzin po 2 tabletki.
Psziuazi Baba do dochtora i godo: - Panie dochtorze, mie sie wszysko ze sexem kojarzy! - A czy Pani broom braua?- Jeszcze zech dzisiej niy broombraua!
Jednymu Pieroonowi, co nic ino piwo suepou, po operacji dochtoor kozou sie codziynnie gimnastykowa´. Za pora tydni psziuazi tyn Pieroon juzajs´ na kontrola: I co umicie jusz pszi schylaniu siyngnoonc´ rynkooma do ziymi? - pyto sie go dochtoor - Panie dochtoor, jo je fro, co jak kukoom na doou to moje gyry widza!
Kandydat na rekruta: Panie dochtoor, wy mi foort niy wierzicie, ze jo z´le widza! A widzicie ta czorno kropka, co mocie kole trzeciego uod wiyrchu knefla? - A jo niy widza!
Psziuazi chop ze swojoom baboom do dochtora i pado: - Panie dochtoor moja jusz mie niy podniyco, jest jo chory? Dochtoor na to: - Wyjdz´ pan do poczekalni, a pani niych sie prosze rozbierze i pouozy na lezance. Chop wylos, za chwila dochtor godo do baby. -Prosze sie ubrac i zawouac´ mynza. Jak chop zajs´ wlos do gabinetu, dochtoor godo doo niygo. - Pan jest calkim zdrowy, pana zona tesz mie nie podnieca!!
Umar profesor kardiolog (tyn uot sercoow), a ze boou bardzo lubiany pszes studyntoow, to go postanowiyli uczcic´, i we kos´ciele powiesiyli obrozek wielkego serca, a na tym tle jego wizeroonek! Noo i leci pogrzyb, ale pszichodzi inkszy profesor, z inkszy katedry i pieroni na tych co to wymyslyli! - Czymu? - pytajoom sie. A uoon na to: - Noo bo jo tysz niy je nojmodszy i tysz niydugo wybieroom sie na tyn drugi swiat, i tysz mie studynty lubioom, ale habilitowou zech sie z ginekologji.
Pszinoszoom baba do dochtora z poszczeloonym kolanym . - Co woom sie stauo?- Jo chciaua popeunic´ samoboojstwo. - Noo to czamu szczelyliscie se we kolano? - Bo mi jedna pedziaua, ze serce je czi palce ponizyj piersi ...
Rous psziszua tako staro Ouma do dochtora i pado, ze joom boli pyncherz. Dochtoor joom wysuchou, zbadou i pedziou coby mocz do zbadanio pszinioosua. Za pora dni baba pszinioosua couki ajmer peuny. Dochtor sie spytou: - Z wiela to dób?- Z mojyj jednyj panie dochtorze!
Rous psziszou goornik do dochtora i prawi mu: - Panie dochtorze tamtyn rejoonowy dochtoor to mi niydogodzioou. U niego sie ludzie na co inkszego lyczoom a na co inksze umiyrajoom. - Jako to moge byc´? - U mie tak niy je. U mie ludzie umierajoom na to, na co ich lycza.
- Panie dochtorze prowda to, ze kobiyty zyjoom duzyj nisz chopy? - Ja, a pszede wszystkim wdowy! - pado dochtoor.
Jednego tysz rous operowali i w s´rodku w brzuchu mu nozyce ostawiyli. Noo to tysz musieli drugi rous operowac´. Jeszcze dobrze po tyj drugi operacji do siebie niy psziszou jak wlos tyn dochtoor co go operowou do sali i zawouou: - Nie ma tam kaj mojego paryzola?Chop z mety zymdlou!
Pszichodzi modnisia do dochtora i godou, dochtorze jou jest tako pszeziebioonou niech pan uobejrzy jake moom mandle zagnojoone.Otworzyua gymba a dochtoor: - Niy dziwiam sie, pani pszecioongu dostaua bo jou nawet widzam jakou farba mou tyn stouek na jakim pani siedzi.- Taki dochtoor moondry, to niych mi dochtoor teraski do d..y wejrzy i mi powiy czy mooj hut dobrze siedzi.
- Panie dochtorze, z mojim mynzym cojs´ niywporzondku. Po wypiciu kawy zjodo couko szolka.-Doprowdy couko? -Niy, zostawio uszko.-To rychtig dziwne, pszeca uszko je najsmaczniejsze!
P-p-p-szepraszoom - pyto jedyn pacjynt drugego u dochtora we poczekalni . - Pan z j-j-j-akoom d-o-o-olegliwoscioom do docht-o-o-o-ra ? - Jo z prostatoom - pado mu tyn drugi - A , c,c-co to je z-z-za p-p-p-pieroon´s-s-stwo t-t-ta p-p-p-prostata? - Noo, jak by woom to tak pedziec´ ... Jo tak sikoom , jak wy godocie ...
Pszilazua Baba do dochtora i godo: - Panie dochtorze, jak jo z mojim Stosunek moom to mu sie s´lypia na czerwoono swiycoom. - Pani uoon na reserwie jedzie.
Rous jedyn chop umar na s´mierc´i dostou sie do nieba. Swiynty Pieter go wpuscioou i widzi, ze tyn umrzyk sie smieje i smieje, a wniebie to tam tela smiechu niy ma.- Powiydz mi duszo - pado Pieter - po jakiymu ty sie tak lachosz?- A dyc´ z tego, zech jusz blisko od godziny tu w niebie a ooni mie tam na dole jeszcze operujoom!
<<<<      Home      >>>>