WICE O GUPIELOKACH

<<<<      Home      >>>>


Rous jedyn gupi szkryflou brif. Pyto go drugi gupi: - Do kogo tyn brif? - Doo mie.- A, co tam stji? - Niy wiym, boch go jeszcze niy dostou.
Rous z doomu warijotoow poszli na basyn i kozali tym gupielokoom robic´ yntki z trampoliny do basynu na gowka.I padali im: jak sie jusz fajnie nauczycie yntkowc´ to woom wody napuszczymy!!!
Jedyn gupek siedzi na glajzach. Narous psziszou drugi i godo: - Ponknij sie koonsek!
We "warijatkowie" w pawiloonie do sfiksowanych naukowcoow zrobiyuo sie narozki wielke larmo.Slecieli sie zaro dochtory i flyjgery oboczyc´, o co sie rozuazi?! A te gupieloki lezoom na kupie,a tyn blank na dole ryczy choc´by zarzinany! - Co wy sam wyrobiocie?! - pyto sie tyn najwozniejszy dochtoor. - Urzoondzoomy elektrownia atoomowo - padajoom chopcy.- A czamu tyn na dole tak ryczy?!!! - Bo uoon robi za reaktor i my mu rozszczepioomy jondro!!!
W "Toszku" znot sie pieroonym pobozny pacjynt. I rous we Wielki Pioontek zaczyno oon sie jargac´ o taki prawdziwy postny obiod. Toosz go dostou... Pelkartofle i bratheringi...Ale po obiedzie chyciou go jedyn dochtor jak w hajz´lu tyn pobozny dojoou gorzouka prosto ze flaszki! - Czy ty sie Boga niy bojisz?! Sam chcesz wielce poscic´, a wyrobiosz take bezecyn´stwa?!!! - Panie dochtor, a od czego jo je warijot?!!!
Waryjot wychyloou sie za moc i wypod bes uokno z piyrszego piyntra. Ze ludzi kierzy sie wele lezooncego zebrali jedyn pyto: Co sie tu stalo? Waryjot dz´wigo zakrwawioono gowa i ze trudym godo: - Jo niy wiym, jo dopiyro co spod.
Lykorz psychiatra pado do starygo kryminalisty. - uopowiym ci poczoontek historyje, a ty joom dokoon´czysz. - Starzik i starka posadziyli rzepke.. - A Rzepka, kyj wyszou, zauatwioou starzika i starka!
O poounocy dzwooni waryjot do waryjota. - Je to noomer 555 555 ?- Niy to noomer 55 55 55 ! - A to prszeproszoom, zech wos uobudzioou. - Niy szkodzi, i tak zech musiou stanoonc´, bo ftos´ dzwoonioou.
Rus do amerykoona: My wysczelili piyrszy sputnik! amerykoon do rusa: Co tam sputnik, my wyloondowali piyrsi an miesioonczku! zajs´ na to jedyn (chyba zawisny) polok: To niyma nic, my piyrsi polecymy na suoon´ce! - na suoon´ce sie niy do, rosprawio amerykoon z rusym, chuopie sie spolicie ... - pff, godo polok, to tysz wiymy, bestoosz planujymy leciec´ w nocy!
Niymiec, Czech i Polok byli w Wrocuawiu i Polok kupioou 0.5 L gorzouy i poszli do parku. Polok otwiyro zakryntka i podowo do Niymca, zeby pioou, Niymiec godo z karku niy pijam, czech godo to jou tysz niy, a jak pijecie? noo ze keliszkoow.Noo to lec´ powiedziou Polok do Niymca. Niymiec godo Ty znosz godka i mosz najblizy, lec´ Ty.Polok godo niy to welujymy, powelowali na Poloka trafiyuo i ze wielkim lamyntem, ze mu to wypijoom jak go niy bydzie poszou. Nie ma go godzina, dwie, jak 3 godz. go niy byuo Czech wzioon flaszka i chciou sie jusz z karku napic, to Polok wyskakuje zza kszoka i wouou: ZOSTOW TA FLASZKA BO NIY POLECAM.
<<<<      Home      >>>>