WICE O BACY


<<<<      Home      >>>>

W Korbielowie wzduz granicy szou baca, szou prosto, prosto narous jak niy skrynci w lewo a za kszoka wopista. -Baco, a wy kaj? Baca spojzou.-A tero to jusz do rzici!
Kedys´ se baca kupiu syrynkaI rous mu sie ta syrynka zepsuua i sie pyto juchasa.- Co jo moom zrobic´ s tym pieroon´stwym, bo mi sie to zepsulo. I tyn juchas pado:- To jec´ tak, do TOSU i tam woom to naprawioom. - Ale kaj to je tyn TOS?- A to do Nowego Targu, A potym sie spytocie.I pojechou baca, za dwa lata pszijechou. Syryna zgnito, baca wykoon´czoony. I sie go pytajoom:- Baco kaj zes´ cie tak dugo byli?A uoon godo-Noo jade se niy, widza Nowy Targ. Stoji jedyn w taki biouy czopce, to pszijyzdrzoom, i sie pytoom jak czuowieka: "No ktorendy kutosie"
- Baco, jak tam wosz nowy soutys? - Jeszcze zech go po trzez´wymu niy widziou. - A co, on tak pije?- Nie on, jo...
Turysty pytali sie roz bacy jako bydzie pogoda na drugi dziyn´. Sprawdziouo sie, noo to na drugi dziyn´ juzajs´ soom u niego i sie pytajoom: Baco, jako bydzie jutro pogoda? - Doczkejcie ino momynt - pado baca - bo mi sie radio zaciouo.
Wywiad z bacoom: Baco, jak wygloodo wosz dziyn´ pracy? - Rano wyprowadzoom owce, wycioongoom flaszka i pija...- Baco, tyn wywiad bydom czytac´ dzieci. Zamiast flaszka godejcieksioonszka.- Dobra. Rano wyprowadzoom owce, wycioongoom ksioonszka i czytoom. W pouednie pszichodzi Jendrek ze swojoom ksioonszkom i razym czytoomy jego ksioonszke. Po pouedniu idziymy do ksiyngarni i kupujymy dwie ksioonszki, kere czytoomy do wieczora. A wieczorym idymy do Franka i tam czytoomy jego rynkopisy.
Syndzia do bacy: Wiela mocie dochodoow? -Wysoki Sadzie, do chodoow to ja moom dwie nogi, ale obie kepske.
Wojtus´ uwidziou ciotke Staskowom babe kie sie kompaua. Pyto sie: Ciotko, a coz to mocie takie pod brzuchem?- Bele co Wojtus´, nie pytoj sie... idze jus...Za pare dni w pore obiadu Wojtus´ ciotke sie pyto:- Ciotko, co dzisiok bedzie na obiod...?- A cozes ty taki. Bele co bedzie, nie pytoj sie... - Eeee, ino nie bele co, bo jo ze wuosami nie chyce...
Pszichodzi ceper do bacy, wiycie takigo co to lyczyc´ poradzi, i lamynci ze ani smaku niymo ani prowdy niy godo. Na to baca mocie tu take pigoouki bydziecie je brac´ dwa razy dziynnie, Teroski mogecie tysz zazyc´. Ceper zjado dwie pigoouki i za chwila godo baco dyc´ to soom kozie bobki. Noo widzicie jak to dziaua jusz smak mocie i prowda godocie!
<<<<      Home      >>>>