WICE O ZWIERZOKACH

<<<<      Home      >>>>
Blank mauo mysza wleciaua do dzboonka na kwioutki. Pieroonski kot sie na nia jusz narychtowou i ´uazi kole stoua. Narous sie mu kichuo. A ta mauo mysza ze dzboonka na kwioutki :- Dej ci Poon Booczku zdrowie! - Ty mie mogesz zyczyc´ co ino chcesz, a jo cie i tak zezera!
Jedyn elefant paczy na mysz i blank powaznie godo: - Ale zes je mauo! - Ja mosz recht, ale zech byua blank dugo choro!
Zajoonczek siedzi na trowie kuko do zdrzadua i wycisko cosik na pysku. Pszilazi niydzwiydz´ i sie pyto: Mitesry, co? - Niy, sruciki!
Trefiyli sie kamela i kret. Psziuazi ku nim zaba, a kamela w smiych ...- Z kogo sie tak smiejesz?! - pyto sie kameli s´lepy krecik .- Dyc´ z tyj zaby, bo ona je blank ryzo! Na to kret az sie zgorszyu:- Niy ma ci gan´ba smioc´ sie z cudzego kalyctwa?!!!
Ciongnie karawana Araberoow bez pustynia ... Naroski oboczyli kamela. Zaryua sie puklami w piosek, pszebiyro na wiyrchu szuapami i ryczy: cip... cip... cip... Postowiyli joom Arabery gibko na szuapy, a kamelaino sie otrzepaua i zaczyno ryczec: pic´... pic´... pic´... !
Jo tysz moom jednygo papagaja. Rous pojechali my na wczasy a jak my nazot w dooma byli toch otwar kszinka na listy. Byuo peuno rechnungoow za telefoon. Wszyske za tyn czas co nos w dooma niy byuo. Zrobiyuech larmo papudze i sie psziznaua ze se dzwonioyua tyn telefoonsex. Noo to jo joom gwozdziooma za skszidua do sciany pszibiyu za pokuta. Ta pieroona wisi, wisi i sie tak kuko na krziz, kery wisiol kole niyj, kuko i godo: - Jak dugo ty sam wisisz? - Kajsik 2000 lot.- To za wiela tys´ tam wytelefoonowou?
Rous idzie zajoonczek bes las, paczy lezy halba."Pieroonie - ale fajnie - halba!" pomys´lou zabrou i poszou dali. Prawie pszeuaziyua lisica, uwidziaua to i se mysli: "Pieroonie - halba i zagrycha!" I poszua za zajoonczkym .I prawie widziou to wilk: "Pieroonie - halba, zagrycha i ryszawo k....!" I poszou za nimi.Na to wszysko wlos niydz´wiydz´."Pieroonie - ale fajnie - halba, zagrycha, ryszawo k.... i jeszcze idzie koomus´ po gymbie naroombac´!!!
W rodzinie wilkoow urodziyu sie mauy wilczek. Tata wilk podlos do kolybki i godo: Jake ty mosz fajne s´lypka. Jake mosz sroge gyry, jake duge klapioki.- O ty ku..a zajooncu jedy .
- Zajoonczku, poczamu mosz take krootke klapioki? - Bo zech je romantyczny. - Niy rozumia. - Wczorach siedziou na trowie i suchouch jak ciample swiyrkajoom. Takech sie zasuchou, coch niy usuyszou kosiarki
Zajoonczek pszelatuje pszes drooga i sie sztauchnoou noga. Roombnoo a te dwa wielke zymby, co to hazoki majoom, wbiyuy mu sie do asfaltu. Ciepie sie w ta i nazot, bo chce te zymby ze asfaltu wycioongnooc´.Prawie pszeuaziyu tam bocioon i godo: - Te hazok, ty sie tak niy smiyj, bos´ blank niyz´le pszip........!
Feszter poszou na polowanie i uwidziou hazoka.Kej jusz byu 50 metroow od niego, wycylowou, szczeloou. Dym sie rozwiou, hazok siedzi dali. Podlos na 20 metroow juzajs´ wycylowou, szczeloou.Juzajs´ dym sie rozwiou, hazok siedzi.Snerwowou sie, pszicis hazokowi lufa do gowy, szczelou ... Dym sie rozwiou, hazok stanoou, oczepou sie koonsek i godo: Zgupioues´??!!!
Mauy dakel uazioou "na lewo" do tygrysicy. Chyciyua go tam na zolytach od niego baba jamniczka: Jo zawsze wiedziaua, co ty mosz porzoondnego kota!!!
Igel i wiepszek trefiyli na pawia. Igel do wieprzka: Jak jo niy ciyrpia tych pankoow!
Mauzyn´stwo zmijoow poszuo se rous w niydziela na szpacyr. Zona - zmija zawsze pyskato narozki nic niy godo, tak, coby joom cosik pieroonym tropiyuo...Chop - zmija, troszka tym trefniynty, konsek zmartwioony pyto sie joom: Co ci je szac? Niy ma zes choro?! - Suchej ino, soom my jadowite - pytaniym odpedziaua mu zona-zmija. - Noo dyc´!!! - Pieroona kandego a jo sie ugryzua w jynzyk!!!
Dwie glizdy wylazuy z ziymi na suooneczko...- Mamo jak sam je piynknie! Z kuli czego my muszymy durch a ciyngym miyszkac´ w tym marasie i zawsze po c´moku?- Ja, widzisz, to je prawie naszo hajmat!
Rous stanyuy se dwie kury kole sklepu kaj na wystawie byuy jajka wielkanocne. Jedne jajko byuo z czekolady i z takoom fajnoom szlajfkoom owinioone. Jedna z tych kuroow pado do drugyj blank po cichu: Cipliczko, a niy znajoom to tego kokota?
- Poczamu kokot dziubie kura w gowa? - Bo chce jyj wybic´ alimynty z gowy.
- Wiycie poczamu kokot gwauci kury? - Do jaj!
Nawaloony jak Rolf hazok wraco po nocy du doom. W jednym momyncie uobalou sie i sie zdrzymnoou. We tym czasie znalozuy go dwa wilki i nie poradziyuy dons´c´ do zgody kery z nich mo go zezrac´. Poobijauy se pyski, asz do niypszitoomnosci. Rano - hazok sie uobudziyu, zgloondo po pobojowisku i se godo:- Jo kejs´ po pijoku couki las rozwalam.
We Mysuowicach na kran´cu pszilatuje zajoonc z zaguembia i jamruje, - Ej, je jo jusz na S´loonsku? - Ja! ale czemu tak dziczysz?- Noo bo we Sosnowcu bykoow kastrujoom! - Ej tys´ abo niy jest byk? - Ja ale nisz sie uooni kapnoom to jusz mosz po jajach!
Uod Francika hund wzioon i zesrou mu sie na tepich we wooncimrze. Snerwowany Francik wychechtou mu ta sznupa w tym guwnie i wyciep go durch fynster. Na drugi dziyn´ psziuazi du doom, paczy, te same pieroon´stwo, uap go za ta sznupa do guwna i juzajs´ furgou jak szmata z badychauzu. Na czeci dziyn´ psziuazi francik du doom, paczy na tepich, a tam zajs´ lezy guwno - pojrzou na hunda, hund pojrzou na Francka ... wychechtou se sznupa w tym guwnie i soom wyskoczyl bes fynster.
<<<<      Home      >>>>