WICE O HANYSACH I GOROLACH

<<<<      Home      >>>>
Na nosz plac wkludziyua sie jedna familijo ze W-wy. Mieli mauego synka ze kerym zodyn na placu sie niy chciou bawic. Durch soom uaziou blank markotny, aze sie go rous dziecioom zol zrobiyuo i pedzieli "od dzisiej mogesz sie sam snami bawic´" Synek jak to usuyszou chciou sie zaros mamie pochwolic´. Leci do doom i rycy "mamo, mamo,... " Mama mu niy daua dalyj godac´ ino pedziaua "niy widzisz ze gotuje, nie mam czasu , idz´ do taty ". Synek leci do fatra i rycy " tato, tato, ...!"A tata: "Nie widzisz ze czytam gazete , idz´ do mamy ". Synek ino stanoou, pokrynciou gowoom i pado "Pieroona! Piyn´c´ minut zech je Hanysym, a jusz sie z Gorolami dogodac´ niy poradza!"
Rous szua ooma ze bajtlym we parku i narous tyn mauy doo niyj godo: Ooua! wejzij - ptok! Prawie pszeuazioou tam jedyn chop i godo do synka: - Nie mówi sie p t o k tylko p t a k. A tyn synek do ooumy: - Oouma! obejz - Gorol!
W Lipinach otwarli nowo chinsko restauracjo z blank chinskoom obsugoom. Psziuazi tam rous murzin i zamawio sie ryz po chinsku. Kelner Chinczyk dowo mu tyn ryz, a ku tymu paueczki... Murzin te paueczki chowo do kabzy i zre tyn ryz palcooma! Chinski kelner, leko snerwowany godo doo niego: - A mozno z chlebkym, ty rzadny gorolu!!!
- Te Hanys, co to ci si stauo? Kery ci te zymby wybioou? - Moja baba! - Pszecas´ godou, co pojechaua na kur! - Bo zech tysz tak myslou!
Moja dzisiej psziszua z roboty i godo jak to u nich dzisiej jedyn gorol lezou, a ze ona po gorolsku konsek rozumi to joom dali doo niego. I tysz tyn gorol joom wouo: Siostro jo je guodny i bych tak cojs´ suodkego zjod - Siostro ukrynccie mi jajka . A ona do tego gorola: Cicho tam! Dalyj: Siostro, ukrynccie mi jajka! - Cicho tam!! - Siostro, ukrynccie mi jajka!! - Siostro, ale ukrynccie mi jajka ......... AUAAA !!!!!!!!!! .... Jo chciou kogelmogel.
Francek zaprosiyu rous jednego gorola do doom na kolacjo. Gorol psziszou szykownie oblecony w ancugu ino jakos´ tak trocha go czuc´ byuo na gnoj. To Francek mu godo: - zanim sie siednymy do jedzynio, to tam je uaziynka idz´ sie okoompej. Zakludzioou go, pokozou mu kaj je wanna kaj ryncznik. Francek siedzi i czeko, czeko, czeko - nic. Narous gorol cojs´ ryczy. Francik otwiyro dz´wiyrza od uaziynki, wuazi a tyn tam stoi i czimie ta wanna w rynkach i blank czerwoony godo: - Te , kaj ci to wyloc´?!!!
- Wybaczy pan , jestem z Sosnowca, czy to kopalnia "Kleofas" ? - Wyboczoom woom - pado goornik i poszou dalyj.
Rous we drogeryji stojoom we kolejce dwa chopy i jedyn godo do drugigo: - Pszeproszom piyknie, Pan tysz Polak? - Niy jo po gruntfarba!!!
Wyjezdzo pampoon´ koombajnym na pole, zagloondo, klupie sie w gowa i godo: - O pieroona! Zapoomniouech zasioc´!
W Chebziu (tam kaj tytki lepioom) dwooch Goroli wylazuo ze knajpy i stanyuo se kole murka coby sie z wyntyla wyloc´. Jedyn godo do drugego : - Ty Wojtek , dlaczego ty tak cicho sikasz ? - A bo po nogawicy! - A nie bedzie ci zimno, z taka mokra nogawica? - Kiedy ja nie po mojej sikam!
Anglik udowodnio S´loonzokowi, co jego gotka je najciynzejszo: - Na pszikuad u nos szkryflo sie Shakespeare, a czyto Szekspir. - To je wszystko nic. Na S´loonsku szkryflo sie Bulka, a czyto sie rzymua!!!
Rous, a byuo to na ostatni wojnie, roombnyua boomba i sie zrobiyua srogo dziura. Zaro, coby sie skryc´ od tego pieroon´skego szczylanio, skoczyu tam rajn jedyn wojok niymiecki, paczy a tam jusz angelski wojok siedzi. Tyn niymiecki sezakloon "Pieroona", a tyn angelski godo "Pieroona, to tys´ tysz je ze Chebzio!
Dwooch S´loonzokoow wybrauo sie na wuoomanie, a coby zodyn ich niy poznou, to ugodali sie ze bydoom godac´ po angelsku: - Dej uoom! - Kaj dej? - Tu dej! - Okej!
- Kaj zes´ sie urodziyu? - We Niymcach. - A kaj zes´ uaziyu do szkouy? - We Polsce. - I tak co dziyn´ tam i nazot zes´ lotou?
Dwa Gorole sie spotkali, jedyn miou glaca a drugi miou ryze wosy tyn mit ryze wosy pyto se tego mid uysiznoom BOZIA wosoow niydaua? daua ryze to niewzioouem
Spotyko sie dwoch Ukrain´coow i jedyn godo do drugego: - Stary, tam we Polsce to je prawdziwe zycie, niy to co u nos. Wstowosz z rana i podajoom ci s´niodanko do uoozka, potym sex do pouednia. Po pouedniu wykwintny obiod, szampan´skoje, desery i sex do wieczerzy. Wieczerza - palce lizac´, a po wieczerzy do nocy sex wiela ino wlejzie. -Noo, noo brzmi to coukim niyz´le. A skoont ty to wszysko wiysz, byues´ we Polsce?????? -Jo niy, ale moja siostra byua!!!!!!!
Pszichodzi S´loonzok do sklepu we Warszawie i sie pyto: - Czy soom fafkulce? Ekspediyntka niy wiy o co idzie i godo: - Nie ma. Na to S´loonzok: To poprosza fa w spray'u.
Pszijechou S´loonzok do Warszawy, stoji pod pauacym kultury i niwie co to jest za doom i pyto se poloka co to za doom, polok usuyszou s´loonski akcent i godo: To doom warijatoow do S´loonzokoow. A uoon nato: - Jo to zaros wiedziou pieroonie! Bo do goroli to tyn doom zamauy!
Jedyn gorol psziszou w Niymcach do Arbeitsamtu i godo: - Ja szukam pracy. Tyn Sachbearbeiter mu pado: - Sam moom cosik prawie do Wos. Stowka 20% wiyncyj od podstawowyj, 40 dni urlopu , czinastka... - Wy mnie chcecie nabrac´? - Ale jo pszeca niy zaczoon!
- Panie sztajger! Szola sie urwaua! - Uoo Pieroonie, a byli tam ludzie drin? - Niy! same gorole!
Wladek pisze do uojcoow listek: Jestem na S´loonsku jusz 2 Tygodnie, jest tu uadnie i praca mi sie podoba. Tylko jezyk dziwny, wszystko zaczyna sie na "G" Na kopalnie mówia "Gruba" na wypuate "Geldtag" a na mnie, choc´ nazywam sie Wladek mówia Gorol!
Psziszou rous jedyn gorol do restauracji i obsztelowou se paroowki i zymua. Kelner pszinios, a gorol paczy na talysz i pado: Co to? Zmniyjszyliscie porcje? - Niy, ino robiylimy rymoont i wstawiylimy wiynksze stouy, to sie tak teroski wszystkim bydzie zdowauo.
- Kaj miyszkosz? - Na S'loonsku. - Na Goornym? - Niy, na Goorzystym - A poczamu na Goorzystym? - A bo pacza w prawo-widza gorola, pacza w lewo widza gorola!!!
Szou rou grubiorz kole Brynicy i paczy a tam pod mostym taki bajtel pije woda z rzyki. Tyn mu godo: Ej ty spiku uostow ta woda! pszeca bydziesz chory! A bajtel na to: nic mi nie bedzie prosze pana! To sie grubiorz kapnoou ze to jest gorol i na odchodne mu pado: a to pij pij na zdrowie! - i poszou.
<<<<      Home      >>>>