WICE PROSTO Z KARWINY

<<<<      Home     >>>>
                
Idzie rano zajˇnc do sklepu. Sklep eszcze zawrzity, ale przed sklepym usz je frˇnta zwierzˇntek.Naroz se wyplancze zajˇnc i smiauo idzie do przodku. Niedzwiedzia to zdenerwowauo i drap zajˇnczka chynyu na koniec frˇnty. Zajˇnc se otrzepou stanyu i zajs┤ idzie do przodku. Niedzwiedz┤ go porwou trzasnyu z nim asz o strˇm przi kˇn┤cu frˇnty. A zajˇnc wytrwale, otrzepie se i idzie na poczˇntek. Jak usz to byuo po piˇnte. Tak se zajˇnc otrzepie i prawi: Tˇsz, kruci, jo dzisio asi tyn sklep nie odewrzym!
Chopy, roznica mjendzy babom a klockami Lego znocie? Nje! To bowcie sie dali klockami Lego!
Wiycie jaki je roz┤dziˇl miyndzy zabˇm a najbardziejym? zaba je zielˇno a najbardziej po twarzy.
Zabuondzi policajski pies z Trzinca w lesie i boi se, ze umrze z guodu. W tym spotko wilka i zkamracˇm se, bo we dwoje lepiej se uowi. Idˇm sobie lasym z Jaworowego na Szindelnˇm asz tu nagle z niczego nic, klap a oba dwaj se chytli do starej pytlacki pas┤ci. Dzierzy ich kazdego za noge a zodne szkubani nie pˇmogo."No marne", prawi wilk "bydymy se musie? odrys┤c┤ noge, bo za chwile przidzie pytlok a oba nas zastrzeli". Na nic jusz nie czako?, zatnyu zymby, odgryz noge i uciyk na bezpieczne miejsce Czako na policajskigo psa a ˇn fˇrt nigdzi. Po chwili se idzie na niego podziwac┤, co go tak zdzierzauo. "Tˇsz gry wartko, wzdyz idzie o zywot!!" A pies ze uzami w oczach i dos┤c┤ nerwowy prawi: "Usz zech se trzi nogi odgryz a fˇrt mnie ta potwora dzierzy!!"
Siedzom dwa szachisci przi partyjce. Chwile som pocichu, ale potym: "Som zescie na raji, kolego" - mowi jedyn -"A to zescie mi nimog rzyc uz wczora!!!???" - wscieko se tyn drugi.
W parku na uawce siedzi mauy synek a guos┤no puacze. - Czymu puaczesz? - pyto se go starszo pani. - Bo se mi straciu pies. - Nie starej se, pies na isto trefi do dˇmu. - Ën ja, ale co jo?
Przidzie jˇnkaua do cukierni kupowac┤ se lody. Jˇnkaua: Dej-dej-dej-dej-cie mmmmmi ttttrz-trzrzi ko-ko-ko-pieczki... Sprzedawczyni: No ja, ale jaki. Jˇnkaua: - Ni ni ni, dej-dej-dej-dej-cie mmmi trz-trzi ko-ko-ko-pieczki... Sprzedawczyni: To se musicie wybrac┤. Mˇmy jagodowˇm, cytrˇnowˇm, malinowˇm.... Jˇnkaua: - Tto je-je-je jedno mie-mie to-to ste-stejnak spadnie.
Jak do jutra nie zezynym 20 tysincy, tak se bydym musiou strzelic┤ w ueb. Byc┤ kamratym a pˇmˇsz mi! - Rodbych, ale nimˇm pistoletu.
Matka budzi synka. - Stowej, bo za patnost minut jedzie cug. - A czy jo lezym na glajzach?
Na przystanku autobusowym jedna pani widzi mauego synka strasznie zmazanego a zasmarkanego. - Synku, czy ty nimosz chustki? - Mˇm, ale cudzym babˇm nie pojczujym.
Mamlas: - Widzisz, jaki zes┤ ty je. Przed chwilom zes┤ zgnitymi jabkami ciepou na tego s┤piywoka, a teraz za? mu klaskosz. Bˇmbas: - Jo chce, aby sie jeszcze roz pokozou, bo mi trzi jabka zostauy.
Hadam z Jurom siedzom przi kieliszku i tak se rozpowiadajom: Jura: - Jo mˇm dobrm babe, pieknom a mondrom, ale fˇrt je nimocno. Hadam: - A jo zajs┤ mˇm babe przeciwnom, szpatnom, pyskatom, ale beskuryja za to zdrowom jak krzˇn.
Pukowkula: Ze cie ni ma gan┤ba tela chlastac┤. Zajs┤ zes┤ je na mol. To nejgupsze zwiyrze wiy, kiedy mo dojs┤c┤, a ty ni. Pukowka: - No, jak bede wode piu, to tesz bede wiedziou, kiedy przestac┤.
W Osiedlu w Lyzbicach powiado tata cerze: - Hanka, Ferda pytou dzisio o twojom rynke. Hanka: Tato, na dyc┤ jo jeszcze nie chce opus┤cic┤ mamy. Tata: Na wiysz co? Wejz┤ se jom ze sobom.
Przidzie kos┤ciotrup do doktora. Doktor se na niego przez stol wyczytawie podziwo a prawi: To idziecie fakt wczas!
Strasznie potˇczˇnego chopa se pytajˇm we szpitolu: Jak se wˇm stou tyn wypadek? - No, to mie przejechauo auto, motorka a potym... - Co potym? - Potym kˇn, uodz┤, samolot, kaczor... - Co to? - No, a potym tyn kolotocz zastawili.
Mauy zajˇnczek prziszeu do dˇmu cauy dotˇczˇny. Strasznie to zdenerwowauo jego ojca. Wyleciou na polane i wrzeszczy: - Prziznejcie se, kiery z was zmˇciu mojigo synka? - Jo - odpowiado niedz┤wiydz┤. - Tosz dobrze zrobiu. Zasˇzyu se to, gizdok jedyn.
- Czymu zawiyrosz oczy, jak pijesz gorzouke - pyto se pijok swojigo kolegi. - Bo mi doktˇr zakozou dziwac┤ se do kieliszka.
- Biercie se tego psa, bo mi buechy skoczˇm po nogach... - Rex, zaroz se odsun┤ od tej pani, bo ˇna mo buechy!
Idzie kowboj po pustyni. Dziwo se zuoto podkowa... Dzwignie jˇm, otoczy, a tam kˇn┤.
Przileci chop do drogeryje a wrzeszczy: - Na mojˇm starˇm spadnyu pszczeli rˇj!!! Sprzedawczyni: Maryja kany, ale my tu nimˇmy nic przeciwko pszczolˇm. Chop: Ale ni przeciw pszczolˇm.... Jo zganiˇm barewny film.
Wouo uzytkownik komputera technikowi, ze nie poradzi styrczyc┤ do komputera trzeciˇm dyskietke instalacyjnˇm: Technik: A wyciˇngnyu zes┤cie wubec tˇm drugˇm dyskietke? Uzytkownik: - Ni, ale to mi przipˇmino, ze ta usz tsz tam szua jaksi ciynszko...
Do wyspy z jednym rozbitkym-menszczyznˇm przypuywo drugi rozbitek-kobieta. Po wylondowaniu prawi do niego: Tak dugo zes┤ na to czakou a teraz to mosz. - Ty mosz piwo!?
Chop powraco nieskoro w nocy do dˇmu a baba wito go z waukym. - Ty chacharze, mosz na twarzy szminke! - To nima szminka, to je krew. Pyrtnyuo do mnie auto. - No... to mosz szczyns┤ci!
W restauracji. - Dejcie mi to dani kiere jy tyn pan pod s┤cianˇm. Za chwile kelner wraco z podbitym okym. - Niestety, tyn pan za nic na s┤wiecie nie chciou oddac┤ swojigo danio.
Do prymarza porodnice se zguoszo muodo dzieucha: - Panie prymarzu, chciauabych se pojczac┤ na pore godzin noworodka. - A na co wˇm bydzie? - Chciauabych postraszyc┤ takigo jednego...
Policajt zastawuje auto a pyto se szofera: - Piu zes┤cie? - A czymu, czy to se teraz musi?
Cela s┤mierci w amerykan┤skim wiynziyniu. Skozany siedzi na krzes┤le elektrycznym. Pani prokuratorka, kiero musi asystowac┤ przy egzekucji, se pyto skozanego, jaki je jego ostatni zyczyni. - Abys┤cie se mi siedua na kolanach.
Spotykajˇm se dwa koledzy: - A co, Stasiu, usz nie chodzisz z tˇm piyknˇm, dugonogˇm blondynkˇm? - Ni, doktor mi zakozo?. - A co, je zes┤ chory? - Ni, tyn doktˇr to je jeji chuop.
Turysta: Baco, czymu ciˇngniecie tˇm sznˇrke? Baca: Przeca jˇm nie bydym cisny?!
Przidzie zajˇnc do sklepu: Dejcie mi kilo fandzoli ! - Zapakowac┤? - Niy! Jo tu mˇm siciˇwke!!!!
Mocie kartki z napisym "Moji najdrozszej"? - Ja, mˇmy. - Tak mi ich dejcie osiym.
Wynalazca przedstawio w patentowym urzyndzie swˇj wynalazek. - Do tego otworu wkuodˇmy twarz. W s┤rodku sˇm dwie brzytwy, kiere buyskawicznie golˇm. - Ale kazdy mo przeca insze rysy twarzy... - Yny przy piyrszym golyniu...
Piyndziesiont dolarˇw albo strzylˇm! - krzyczy bandyta. - A bydziecie mi miec┤ wydac┤ ze stˇwki? - pyto se przerazˇno kobieta.
Spotykajˇm se dwie kolezanki. - Byuach wczora u doktora a ˇn mi powiedziou, ze zech je w cionzy. - A kto je ojcym? - Tego mi nie powiedziou.
- Na co obuwosz ty gumoki - dziwi se matka synkowi - dyc┤ tam przeca nima zodnych kaluzy! - Ynym se nie bˇj, jo usz ich kansi znajdym!
- Tu? pocaluj ciotke na przywitani! - zachynco matka swojigo mauego synka. - Ni bo sie bojym! - brˇni sie synek. - Czego? - dziwi sie matka. - No bo niedowno tata chio? ciotke pocauowac┤, a ˇna mu daua facke!
Gos┤c┤: Panie kelner, w tej polywce, cos┤cie mi przyniˇsu, je mucha! Kelner: A co chcecie za 10 korˇn, aby w ni byuy dwie?
Baba oglondo z uˇzka program gimnastyki porannej w TV a prawi do chopa: - Tyn program gimnastyki porannej mi nic nie pˇmogo. Jusz go oglondˇm dwa miesionce, a jeszcze zech nie schudua ani o jedno kilo.
Szkot leci z drabiny, a jak przelatuje kouo kuchyn┤skigo okna, wouo do kuchni na swojˇm babe: Warz dzisio o jedyn obiod miyni!
Szkot do zony: Mys┤lym, ze by my dzisio mˇgli Patrykowi tyn bˇnbˇn odpakowac┤. Usz go cumlo przez papiyr drugi dziyn┤.
Co to mocie w tych szklˇneczkach? - pyto se chuop aptykorza. -To je czysto woda. Tˇm dowˇmy zamiast medycyny, jak nimogymy przeczyta? przedpisu.
Nauczycielka pouczo dziecka: - Nie mˇwi sie wiynkszo pouowa ani mniejszo pouowa, bo pouowy sˇm rˇwne. Ale dycki jak wˇm to objas┤niˇm, tak wiynkszo pouowa z was nie uwazo.
Pani Zwyrtkulo, wasz synek po mnie wczora ciepou kamiyniami. - A cylnyu se do was? - Na szcz??ci ni. - Tak to nie byu mˇj synek.
Niedzwiedz┤ se zrobiu spis zwierzokˇw, kiere chce zezrac┤. Zwierzˇntka posuauy wilka (coby nejsilniejszego) na zwiady. Wilk: Niedz┤wiedziu, pry mosz taki spis zwierzˇntek kiere chcesz zezrac┤. Je to prowda? Niedzwied? (flegmatycznie): Nooo, je. Wilk: A niedz┤wiedziu, je zech na tym spisie aji jo? Niedzwiedz┤: Nooo, je. Wilk: To je ale gupi, zes┤ Niedzwiedz┤: - Nooo, je. - A nied?z┤wiedz┤ go zezrou. Wylynkane zwierzˇntka przemˇwiuy lisa (co by nejmˇndrzejszego), aby se z niedz┤wiedziym pomˇwiu. Lis: Niedz┤wiedziu, pry mosz taki spis zwierzˇntek, kiere chcesz zezrac┤. Je to prowda? Niedzwied? (flegmatycznie): Nooo, je. Lis: A niedz┤wiedziu, je zech na tym spisie aji jo? Niedzwied?: Nooo, je. Lis: - To je ale gupi, zes┤! Niedzwied? (flegmatycznie): - Nooo, je. - A niedz┤wiedz┤ lisa zezrou. Idzie se zajˇnc po lesie, pos┤piywuje se (niedz┤wiedz┤ i tak wszystkich zjy) a naroz potko niedz┤wiedzia. Tak se go pyto: - Niedz┤ wiedziu, pry mosz taki spis zwierzˇntek kiere chcesz zezrac┤. Je to prowda? Niedzwiedz┤: Nooo, je. Zajˇnc: A niedz┤wiedziu, je zech na tym spisie aji jo? Niedzwied?: Nooo, je. Zajˇnc: A mˇg by zes┤ mie z tego spisu wykres┤lic┤? Niedzwied?: Nooo, mˇ.
Przychodzi Michou ze szkouy a prawi ojcu: Dzisio zech ci zaoszczyndziu kupe piyniydzy. Jakim sposobym? - dziwi sie ojciec. No bo mi nie musisz dac┤ tych 500 korˇn, kiere zes┤ mi obiecou, jak przejdym do nastympnej klasy.
Od tego czaszu, co zes┤ se ozyniu, mosz aji koszule wyprasowane - prawi kamrat kamratowi. - Dyc┤ to tesz byua piyrszo rzecz, kierˇm zech se musiou nauczyc┤.
"Po s┤lubie tos┤ mnie na rynkach nosiu, a teraz to ci sie ani nie spˇmni" - wzdycho nostalgicznie Zuzka. "No ja, wtedy zes┤ tesz wozyua o dwacet kilo miyni" - wykrynco sie Jano.
Sugeruje jedna gwiozda filmowo Bernardowi Shaw: "Mistrzu, my by se mieli pobrac┤. Przedstowcie se, ze by nasze potomstwo miauo waszˇm inteligencje a mojˇm urode...." "No ja," - przerywo ji Shaw - "ale przedstowcie se, ze by tymu byuo naopak."
- Kaj idziesz? - pyto sie Dezo Ferki. - Nakupowac┤ - prawi Ferko. - Jak cie nie chycˇm - kontynuuje Dezo - tak mi tesz cosi kup.
Dochtˇr: Mie sie zdo, panie Gryncbula, ze wˇm je jusz lepi. Gryncbula: Bo jo sie dzierze przedpisu, kiery je na flaszce z lykarstwym napisany. Dochtˇr: Co je napisane? Gryncbula: ...Flaszke miec┤ dycki dobrze zatkanom.
Jadzia: Prawie czytˇm w dochtorski ksionszce, ze z rybigo miynsa czuowiek nabywo rozumu. Co mys┤lisz? Jaki ryby miauabych nejlepi jejs┤c┤? Micho?: Ciebie bych radziu, abys┤ aspˇn┤ dwa wieloryby zjadua.
Przychodzi chop do drogerie a chce tysionc naftalenowych kuliczek na mole. Nale co oni z tela kuliczkami bydˇm robic┤? - Dziwi sie drogista. A oni se mys┤lˇm - Oburzo sie chop - Ze to je taki lechki strefic┤ sie do mola takˇm kuliczkˇm?
- Czymu tyn czorny rybiz je czyrwˇny? - Bo je eszcze zielˇny
Prziszo? roz do Cieszyna jedyn wielki gazda sknyra z babom i kozali se w gospodzie obiod. Kelner spoza slupa widzi, ze gaz┤dzino tyn obiod jy, a gazda ni. Kelner sie pyto: - Nie szmakuje wˇm to jedzyni? Gazda: Jo jeszcze nie wiym, bo moja staro mo prawie moje zymby i jy.
Dwa auta wjechauy na siebie, ale sie nic takigo nie stauo. Wylazujom ci dwa szoferzi obodwo wystraszˇni. Tyn jedyn wyciognou zaroz pou litra z kapsy, powiado tymu drugimu: uyknicie se na to zlykniyni. To wˇm dobrze zrobi. Tyn pociognou porzodnie i dowo naspadek tymu piyrszymu, i prawi: - A wy se tesz uyknicie. Piyrszy: Jo asz potym, po fukaniu do balˇnka.
Kunegunda sie pyto jednego nauczyciela w dziedzinie: Panie Bachoro, ni ma to grzych, jak sie kazde rano tak do szpigla dziwˇm na siebie nie obleczˇno i raduje sie, jako zech to je pieknoBachoro: Grzych by to nie byu, ale je to s┤lepota.
Jedzie Genowefa z mauym synkym piyrszym autobusym. Synek ryczy na cauy autobus. Somsiod, kiery siedziou naprzeciwko, powiado: - Jak nie przestaniesz beczec┤, to cie zjym. Genowefa: To bys┤cie se ale nie poszmakowou, bo go trzeba nejprzˇd przewinoc┤.
Sendzia: Oskarzony, ukradlis┤cie z szatni tyn puaszcz czy ni? Oskarzony sie brˇni: Panie sendzio, dyc┤ tam przeca na drzwiach tej szatni byuo napisane: GARDEROBA ZA DARMO.
Antek: Wiysz na co mo dziynciou dziub? Mantek: Nie wiym. Antek: No aby guowˇm nie walic┤ do strˇma.
Antek: Wiysz czymu mo bocian dˇgi nogi? Mantek: Nie wiym. Antek: Aby mu zaby nie nakopauy do du...
Lecom dwa bociany a kouo nich przeficzy tryskacz. Piyrszy bocian: Podziwej se, jak se mu s┤piycho. Drugi bocian: A dziwisz se mu? Dyc┤ mu dupa gore!
Nauczyciel matematyki chce na praktycznych przykuadach przec┤wiczyc┤ z dzieckami dodowani liczb, i pyto se Michoua: "Jak se twˇj tata pojczo od jednego sˇmsiada 6 tysiyncy korˇn a od drugigo sˇmsiada 8 tysiyncy korˇn, kiela piyniyndzy bydzie im musiou wrˇcic┤ razym?" Michou: "Jo nie wiym, bo my se potym dycki musimy przekludzac┤."
Wychodzˇm dwa chopi z autobusu a jedyn z nich sie strasznie s┤piycho. Tyn drugi sie go pyto: - "Kaj sie tak ?piychosz?" Tyn piyrszy odpowiado: "Do domu, bo musim obiod warzic┤." Tyn drugi sie dali pyto: "A co, mosz babe chorˇm?" Tyn piyrszy prawi: "Nie chorˇm, ale guodnˇm."
Siedzi matka ze swojim mauym synkym przi uoszku ciynszko chorego starzika. Zwraco se do synka i mˇwi: "Karliczku, powiydz co starzikowi na rozweselyni." Karliczek chwilke rozmys┤lo a prawi: "Starziku, jaki chcecie pogrzyb, z muzykˇm czy bez?"
Antek do Francka: " Co se ci stauo, ze mosz zawiˇnzane oko?" Francek: - "Bo mi go sˇmsiadka o mauo ze nie wypichua." Antek: "Jak to, przez nieostroznos┤c┤?" Francek: "Ale kaj tesz tam. Przez dziurke od klucza."
Wejdzie starka do autobusu, kaj siedzi kupe muodziokˇw, ale nima zodnego wolnego miejsca na siedzyni. zodyn z tych modziokˇw se tesz nimo ku tymu, aby ji swoji miejsce ustˇmpic┤. I tak se ta starka guos┤no powzdechnie: "Ja, ja. Dzisio to usz nima zodnych gentlemenˇw." Na to se jedyn z tych modziokˇw odezwie: " Gentlemeni sˇm, ale miejsca nima."
Kitˇn┤: Wczora zech z dziesiynciometrowej drabiny zleciou. Pempkula: Dlo smiuowanio. Nic sie wˇm nie stauo? Kitˇn┤: Na ni, bo zech dziepro na piyrszym szczeblu stou.
Maciej: Wiysz, Kuba czymu gojny zawiyro jedno oko, jak mierzi do zajonca? Kuba: Nie wiym. Maciej: Tymu, bo jakby zawrziu obadwa, to by nic nie widziou.
Jura: - Chcioubych jednom pore rynkawic. Kupczyk: - Dlo zˇny abo to mo byc┤ co lepszego?
Gos┤c┤: To piwo, cos┤cie mi prziniys┤li, nie bede piu, bo je strasznie kalne. Kelner: - Ëni sie mylom, panoczku. Piwo je czyste jak krysztau, jyny krygiel je zmazany.
Kuba: Nie wiysz, czymu tak dˇgo jadymy przez tyn tunel? Maciej: Tymu, bo siedzymy w ostatnim wagˇnie.
Jak sie Maciej zyniu, pyto sie go w gminie urzyndnik: - Bieresz se oto tu obecnom Zuze Pyrlik z dobrej woli? Maciej: Ale, kaj tesz tam. Z Milikowa.
Kajfas: Jak sie nazywosz, chuapieczku? Chuapiec: Jozefek. Kajfas: - A czyj zes┤ je? Chuapiec: Ja, to by moja mama tesz rada wiedziaua.
Michou: Co powiadou twˇj tatulek, jak ci oglondou s┤wiadectwo? Maciej: Trzons gowom. Michou: Jyny? Maciej: Yhy, ale mojom.
Mama: Karolku, czymu zes┤ Haniczke uszczypiu? Karolek: - Boch mys┤lou, ze mie za to pocaluje. Mama: Nale, ty mas┤loku jedyn. Dyc┤ jom to przeca boli. Karolek: Jak to? Dyc┤ tata, jak naszom somsiadke uszczypi, to sie ˇna dycki tymu s┤mieje, a potym tate strasznie za to caluje.
Maciej: Haniczko! Jo sie ich chciou cosikej spytac┤. Nie chcieli by zostac┤mojom babom? Haniczka: Ale, nie mˇwiom tak. Czy ni maj? co lepszego? Maciej: Mˇm, jyny, ze tamta mie nie chciaua.
Jadwiga: Takoch je dzisio nasmolˇno, zebych ze ws┤ciekuos┤ci zymbami mˇgua zgrzitac┤. Michou: Maciej, prziniys┤ mamie zymby, lezom tam na nachkastliku.
Starzik: Pamiyntej se, synku, ze nejcynniejszym podarunkym pod strˇmek je ksionszka. Tymu zech ci jom dou. Synek: Starziku, kiela je na ni?
Mauego Karliczka uczy tata w Olzie puywac┤. Po godzinie mˇwi Karliczek tatowi: - Jo jusz chce is┤c┤ z wody. Tata: Dyc┤ jeszcze nie umiysz puywac┤. Karliczek: ....Ale mnie jusz nie suszy.
<<<<      Home      >>>>