» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
- S'LOONSKO BIBLIA - [pszetuplikowou na jynzyk s'loonski Szwager z Laband] - Stworzynie S'wiata -

Blank piyrwyj narichtowou Pon Bog niebo i ziymia. Ziymia boua przodki dziko, pusto i ciymno, a pouno bouo na niyj wody wele keryj bou ino Duch od Ponboczka. I Bog pedziou:


Niych bydzie swiatuo ! I bouo swiatuo. Pon Bog merknou, co swiatuo je dobre, i oddzielou swiatuo od ciymnego. I Bog pedziou na swiatuo dziyn a na ciymne noc. I tak bou wieczor a potym rano - dziyn piyrszy. A potym Bog pedziou: Niych sie stonie powaua dryny kaj wodow tela i niych ona oddzieli jedne wody od inkszych! Kej Bog zrobiou ta powaua to oddzielou wody na wiyrchu od wodow na dole: a kej to sie stouo, Pon Bog dou tyj powale miano Nieba. I tak wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn drugi. A potym Bog pedziou: Niych wody na dole sie zbierom na jednym placu i niych sie pokoze suche! A jak to sie stouo, to Bog dou tymu suchymu miano ziyma, a ta woda mianowou morze. Pon Bog uwidziou tysz, co one som dobre i bezto pedziou: Niych ziymia wydo zielone flance: trowa niych dowo nasiynie wele sorty, drzewa owoce, w kerych niych bydzie nasiynie wele od nich sortow. I bog widziou, co to tysz je dobre. I tak wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn czeci. A potym bog pedziou: Niych bydom swiatua na niebie i niych sie swiycom, coby dzielouy dziyn od nocy, coby pokozywauy pory roku, dni i roki; coby sie swiyciouy na niebie i coby dowauy jasne ziymi. I tak bouo. Bog zrobiou dwa wielke swiatua na niebie: wiynksze coby dowauo jasne we dziyn a mynsze we nocy. I narichtowou je Bog na niebie coby rzondziouy we dziyn i we nocy i coby dzielouy jasne od ciymnego. A widziou Bog, co to je dobre. I tak wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn czworty. Potym Bog pedziou: Niych woda bydzie pouno zywego i ptoki niych furgajom nade ziymiom a pod niebym ! Tak zrobiou Bog wielke potwory we morzu i roztomaite zywe kere puywo, od kerego zrobiouo sie pouno we wodzie, a tysz zarozki zrobiou pouno ptokow roztomaitych. Bog widziou, co to je dobre, pobuogosuawiou to tak: Niych to mo mode, coby pouno bouo zywego we wodzie a ptokow mocka na ziymi. I tak prziszou zas wieczor i rano ku koncowi - dziyn pionty. Potym Bog pedziou: Niych bydzie na ziymi pouno roztomaitego zywego: bydlontka, zywe co krichuje i dzike, a wszystko wele sorty. I tak bouo. Bog narichtowou pouno roztomaitych bydlontkow, dzikego i tego co krichuje po ziymi. I widziou Bog, co to je dobre. A potym pedziou Bog: Niych czuowiek sie stonie i niych bydzie podobny do mie. Niych bydzie ponym do rybow, ptokow i bydlontek, do ziymi i do wszyskego zywego na ziymi! Tak narichtowou Bog czuowieka na swoj obroz, na od Boga obroz go narichtowou: przodki chopa i kobiyta, a potym ich pobuogosuawiou i pedziou im: Bydziecie miec bajtli, coby na ziymi pouno ludzi bouo i coby ludzie sie starali o ziymia. Coby ludzie sie starali o ryby, o ptoki, i couke inksze co zyje na ziymi. I pedziou Bog: Sam wom dowom wszystko flanca co dowo ziorno na coukyj ziymi, i couke drzewo, od kerego owoc mo nasiynie: dlo wos bydzie to jedzynie.


A dlo coukego zywego na polach i wszyskich ptokow we lufcie, coukego na ziymi co je zywe, niych bydzie zielone futrym. I tak bouo. A Pon Bog merknou, co couke co narichtowou, bouo dobre. Tak prziszou wieczor i rano ku koncowi - dziyn szosty.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.