» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
ROJBER PISTULKA

Ja, i glywicke Slonzoki znajom ta legynda. Kery bajtel ze Gywic abo ze
kole Glywic niymiou takyj pistouli jak on?! A pocichu wom powia ize we od
niego babdzie bou podobno i jakis karlus ze kole Glywic. Bezto tysz ze
naszo zajta we internecie sie tak nazywo(Glywicke Slonzoki) cza sam konsek
o tym Pistulce opedziec. Dyc kozdy prowdziwy Glywiczok go zno. Abo?

 

Kozdy suyszou juz bojki o rojbrze Pistulce ale niy kozdy wiy , co tyn
"Pieron" zou naprowdy. On rojbrowou i kole Glywic, lotou ze swoimi
kompanima po uabyndzkim lesie i roz sie podobno i bou obejzec tyn nosz
dziobelski kamiyn. Mozno i ze tym naszym dziobuym sie trefiou, ale tego
to juz zech niyma zicher. A naprowdy to bouo z nim to tak/tak stouo we
jednym katowickim cajtungu ze tamtych lot:


dziwiontego tego miesionca, wczesnie bo okole drugyj godziny w nocy miouo
miejsce pironym frechowne wuomanie sie do biura kasy od Tiele-Wincklerschen
Rendanten Knappe na Schlossstrasse4(znocie jom tysz jako ul. Armii
Czerwonyj) Wkroduo sie tam osiym rojbrow. Przikludziyli one (te rojbry) mit
kule (wauki) ze manglowni. Na tych kulach wykulali couko kasa pancerno bez
okno gynau na narichtowano fura , kero stoua pod oknym. I tysz ze tom kasom
pojechali we richtunku Domb. Staznika, kery miou wachowac kole tyj kasy,
powionzali sznurom i fest narobiyli mu stracha ze pistoulom, coby bou cicho,
i tysz wciepli na ta fura. Konsek przed Dombym wyciepli go do przikopy choby
jaki miech, i tela. Fura i konia "pozyczyli se(he,he!) te rojbry od masorza
G. we Josefdorfie (Josephsdorf - Jozefowiec). Mauo, te pierony mu ostowiyli
na parapecie od okna kartka, kero znod o piontyj rano jak wstou, a na tyj
kartce szkryfli coby dzisiej konsek pozniyj po woda ze furom jechac. Kole
kertki ostowiyli mu tysz na pociecha piora cygarow, take to byli maszkytne
rojbry! Jeszcze potym ludzie znodli ta fura na polach kole Domba, a ta
pancerno kasa, ino ze pusto, tysz ino konsek potym i kajs indziyj. Tych
rojbrow (cuzamyn do kupy bouo ich niykedy i 70 chopa), od kerych oberrojbrym
bou Pistulka, i od niego prawo rynka Elias, i tysz "kasynrewizora" Schidlo,
kery dou im typ ze tom kasom, chyciyli we lesie kole Wilhelmstal(Muchowietz).
Ale niybouo to tak szybko. Keby Sie schowali we uabyndzim lesie to by ich
tak leko niy chyciyli. No ja to by bouo tela co sie idzie ze starych
cajtungow dowiedziec. Prowda je tysz tako ze do dzisiej je Pistulka, Elias
i od niego rojbry znane na coukim Gornym Slonsku. On podobno couke swoje
piyniondze rozdou potym biydnym ludziom, a niykere ze od niego kompanow
rozprowiali jeszcze dugo jak to bogatych okrodali ino poto coby biydnym
pomoc. Eli tak bouo, pieron wiy, ale jo mysla ze cosik w tym prowdy musi
byc. Inaczyj by sie Slonzoki go tak niy upodobali.


To by bouo na tela.


Pyrsk!

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.